- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر اولیه از انفجار امروز کابل

آریانانیوز: انفجار امروز کابل مقابل تعمیر کهنه وزارت داخله رخ داد که در نتیجه آن تاکنون بیش از 100 کشته و زخمی شده اند.