- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر/ برگزاری امتحان کانکور در دایکندی

آریانانیوز: به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا، این آزمون در فضای باز برگزار می‌شود…

کانکور سراسری در روزهای مختلف در ولایت‌های مختلف برگزار می‌شود. امتحان ورودی پوهنتون‌ها از دایکندی آغاز شد. به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا، این آزمون در فضای باز برگزار می‌شود.

نسل امروز ولایت دایکندی آ ینده فردا را رقم خواهند زد. رهبران ، مدیران ‌و مارشال های آینده از دل این صف های کلان قامت راست خواهند کرد.

جوانانی که انتحار، تبعیض، فقر و کرونا هم مانع عشق آنان به تحصیل نمی‌شود!

آینده، جوانان، آزادی و زنده گی و عشق، با یک دنیا امید و آرزو برای آینده روشن قلم می زنند.