بخش : اجتماعی, اخبار, اقتصادی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه شنبه, ۹ ثور , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

تخصیص ۳۱۳ ملیون افغانی برای ترمیم و اعمار مراکز صحی

شفاخانه - تخصیص ۳۱۳ ملیون افغانی برای ترمیم و اعمار مراکز صحی

آریانانیوز: در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تصمیم گرفته شد تا مبلغ بیش از ۳۱۳ ملیون افغانی به ترمیم و اعمار شفاخانه ها و مراکز صحی در کشور اختصاص داده شود...


جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار گردید.

در این جلسه ۴۹ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه ۴۸ مورد آن به ارزش بیش از ۱۲.۵ ملیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به دو قرارداد شامل پروژه بازسازی قصر جبل السراج و پروژه بازسازی قصر بالا باغ پغمان تصمیم گرفت تا پول این پروژه ها که بیش از ۳۱۳ ملیون افغانی میشود به ترمیم و اعمار شفاخانه ها و مراکز صحی در کشور اختصاص داده شود.

علاوه بر آن قرارداد پروژه تهیه و تدارک ۵۰۰ عدد وینتلاتور و درخواست منظوری مستقیم کیت های تشخیصیه و مواد مصرفی COVID-19 از طریق وزارت صحت عامه نیز مورد بررسی کمیسیون قرار گرفت و منظور شد.

پیشنهاد مشترک وزارت های دفاع ملی و امور داخله مبنی بر افزایش صلاحیت پولی در خریداری های پرچون از پنج ملیون افغانی به بیست ملیون افغانی برای مدت سه ماه از سوی کمیسیون منظور شد.

علاوه بر آن درخواست هدایت وزارت امور داخله مبنی بر تعدیل فیات در قرارداد های این وزارت و فهرست داوطلبان احتمالی و دو درخواست هدایت وزارت دفاع ملی مبنی بر طی مراحل پروژه های ملزومات طبی، ادویه جات و ریجنت های مورد نیاز شفاخانه ها و درخواست هدایت پیرامون تدارک یک قلم تیل ضرورت چهار فروند هلیکوپتر قوای هوایی نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و در زمینه هدایات لازم اصدار یافت.

یادداشت اداره بانک جهانی در ارتباط به پروژه های برنامه میثاق شهروندی نیز در کمیسیون بررسی گردید. در همین حال درخواست منظوری تعدیل بعضی از پروژه ها مورد بررسی کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

علاوه بر آن وزارت ترانسپورت درخواست منظوری فسخ قرارداد پروژه ترمیماتی سرک شاهراه عمومی سالنگ لات سوم را به جلسه ارایه نمود که از سوی کمیسیون اعاده گردید و به یک هیات وظیفه سپرده شد تا موضوع را بررسی همه جانبه نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارایه نماید.

وزارت ترانسپورت درخواست تصحیح فورم کمیسیون پروژه گردیز الی روحانی بابا فاز اول با فرش اسفالت ولایت پکتیا را به کمیسیون پیشکش نمود که منظور شد.

از سوی هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی این کمیسیون را که شامل بعضی از پروژه ها می باشد، به بحث گرفتند.

رییس جمهور کشور حین بحث بالای پروژه ها به مسوولین نهاد های تدارکاتی تاکید کرد تا در عرصه تقویت شفافیت و مؤثریت پروژه های تدارکاتی با نهاد های تمویل کننده بین المللی مساعی مشترک بیشتر از پیش به خرج دهند.

همرسانی کنید!