بخش : اخبار, اقتصادی, امنیتی, سياسی, همه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 4 آگوست , 2019 لینک کوتاه خبر :

۱۰۳ ملیون دالر برای ساخت کمپ نظامی که به سرانجام نرسید

دالر - ۱۰۳ ملیون دالر برای ساخت کمپ نظامی که به سرانجام نرسید

آریانانیوز: برای اجرای پروژه ساخت کمپ نظامی حدود ۱۰۳ ملیون دالر هزینه شده بود که با شکست مواجه شد...


براساس گزارش وزارت امور خارجه امریکا که توسط سیگار ارایه گردید، برای اجرای پروژه ساخت کمپ نظامی حدود ۱۰۳ ملیون دالر هزینه شده بود که با شکست مواجه شد. سیگار در آخرین گزارش خود نوشته است که هیچ سازمانی وظیفه بررسی و نظارت عملکرد سازمانهای حمایوی حاضر در افغانستان را به عهده ندارد. همچنین این نهاد در گزارش خود از هدر رفت ملیون ها دالر به دلیل این عدم نظارت خبر داده است.

این موضوع از سوی اداره سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نشر شده است.

در سال ۲۰۱۴ سفارت امریکا در کابل تصمیمی می گیرد مبنی بر اینکه نیروی امنیتی سفارت به محل سفارت نزدیک تر گردد و این وظیفه به شرکت خدمات دفاعی و حمایوی که شرکت خصوصی بریتانیایی می باشد واگذار گردد بر همین اساس باید کمپی برای کارکنان به هزینه ۱۷۳ ملیون دالر در نظر گرفته می شد.

پروژه پس از دو سال متوقف گردید، وزارت امور خارجه هم مجبور شد این پروژه را فسخ کند، حدود ۱۰۳ ملیون دالر که قبلاً سرمایه گذاری شده بود.

در این گزارش آمده است که وزارت امور خارجه یک ماه قبل از اجرای این پروژه هشدار داده بود که این پروژه سرانجامی نخواهد داشت. با این حال، وزارت امور خارجه این پروژه را اجرا نمود.

در این گزارش اشاره شده است که اجرای این پروژه به عهده افراد فاقد تجربه مدیریتی و تخصص لازم بود.

در ادامه گزارش آمده است که: این در حال است که پروژه با تاخیر اجرا گردید.

در جنیوری سال ۲۰۱۷ ، این اداره پس از انجام کار بسیار کم به راحتی تمام به آن را ملغی نمود، هرگز به اتمام نرسید و حدود ۱۰۳ ملیون دالر به همین آسوده گی که از بودیجه کمک برای مردم افغانستان تامین شده بود، ضایع گردید.

جالب توجه است که این ملیون ها دالر همان پول هایی است که امریکایی ها معتقدند آن را صرف بازسازی افغانستان کرده اند. آمارها نشان میدهد که برخلاف ادعای امریکا 744 ملیارد دالر هزینه موتر جنگی امریکا در افغانستان بوده است و تنها 125 ملیارد دالر به بازسازی افغانستان اختصاص داده شده است. که البته از این مبلغ نیز بخش زیادی از آن صرف هزینه اردوی ملی و پولیس می شود و مابقی به شکل عجیبی در بوروکراسی افغانستان گم شده و یا به دلیل عدم نظارت تبدیل به هدر رفت هزینه می شود.

همرسانی کنید!