22 دلو 1390 - همه اخبار

یک گور دسته جمعی دیگر در شهر مزار شریف کشف شد!

یک گور دسته جمعی دیگر در شهر مزار شریف کشف شد!

 این گور دسته جمعی در حوزه چهارم امنیتی پولیس در شهر مزار شریف  زمانی کشف گردید که کارگران درآن ساحه مصروف کاربودند.
گفته می شود که احتمالا اجساد دفن شده در این، مربوط به دوره تسلط طالبان بر این شهر باشد.
مسوولین کمیسیون مستقل حقوق بشربه رسانه ها گفته اند که ممکن است حدود 200 تن دراین مکان دفن شده با شند.

کارگرانی که در آن محل مصروف کاربودند به رسانه ها گفته اند که تا هنوز اجساد 10 نفر را در این محل دیده اند، ما اگر اطراف این ساحه بیشتر جستجو شود، ممکن است اجساد زیادی پیدا شود.
بعد از شکست طالبان، این چهاردهمین گور دست جمعی می باشد که درولایت بلخ کشف شده است.
یکتن ازمسوولین حقوق بشر در ولایت بلخ به رسانه ها گفته است که آنها دانش مسلکی و تیم کاری لازم برای بررسی وضعیت این قبرستان را در اختیار ندارند.

آواپرس

بیشتر بخوانید  از وعده های طالبان برای مهار تروریزم تا بی اعتمادی امنیتی روسیه به امارت اسلامی!
همرسانی کنید!