بخش : اخبار, مطلب ویژه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, ۱۴ عقرب , ۱۳۹۱ لینک کوتاه خبر :

گل آغا شیرزی عامل فساد در ولایت ننگرهار

گل آغا شیرزی - گل آغا شیرزی عامل فساد در ولایت ننگرهار

  به نوشتهء روزنامه والستریت ژورنال، گل آغا شیرزی و اعضای ادارهء وی به طور سیستماتیک در فساد اداری آغشته اند که اخاذی ها، غصب زمین ها و قاچاق مواد مخدر شامل آن می باشند.روزنامهء والستریت ژورنال می گوید، نیروهای مسلح امریکا چند سال قبل گل آغا شیرزی والی ننگرهار را به خاطر تامین امنیت این ولایت، بزرگ ترین منبع امید می دانستند.

اما اکنون این ولایت مهم که در سرحد میان افغانستان و پاکستان موقعیت دارد، تحت رهبری گل آغا شیرزی به مرکز فساد اداری مبدل شده است.

گزارش ارزیابی فعالیت های گل آغا شیرزی از سوی یک مقام بلند رتبه ملکی ایالات متحده امریکا به حیث یک سند محرم تهیه شده و به دست روزنامهء والستریت ژورنال رسیده است.

روزنامه می گوید: در گزارش آمده است که گل آغا شیرزی و اعضای ادارهء وی به طور سیستماتیک در فساد اداری آغشته اند که اخاذی ها، غصب زمین ها و قاچاق مواد مخدر شامل آن می باشند.

این ارزیابی که مسودهء از اسناد دیپلوماتیک به شمار می رود، نیاز به ملاحظهء نهایی دارد.

به نوشتهء روزنامه، یک گزارش کوتاهء بنام (حساس) از سوی  کارشناسان امور گمرکی امریکا نیز به چنین موارد مشابه اشاره کرده است.

مقامات امریکایی می گویند، این گزارش ها دقیق و موثق اند و جای برای بحث در رابطه به دقت آن وجود ندارد.

مقامات امریکایی این موضوع را هم تایید می کنند که  فساد اداری در ولایت ننگرهار یکی از مشکلات عمده به شمار می رود.

قوماندان ولیم سپیکس یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا، به روزنامهء والستریت ژورنال گفته است که این وزارت ادعای فساد اداری را خیلی جدی می پندارد.

اما این مقامات امریکایی می گویند: این موضوع را نباید فراموش کرد که ما در موقف قرار نداریم که رهبران افغان را تعیین کنیم . این کار خود افغان ها است.

همزمان با این، سخنگوی والی ننگرهار می گوید: گزارش روزنامه والستریت ژورنال به دسترس آنها هم قرار گرفته است. اما گفت که زود است تا در این مورد تبصرهء کند.

احمد ضا عبدالزی گفته که در آینده نزدیک در مورد این گزارش روزنامه والستریت ژورنال با مطبوعات گفتگو و موقف این ولایت را ابراز خواهد کرد.

وی افزود:

« ما هم در مورد گزارش که والستریت ژورنال به نشر رسانده، معلومات داریم. نظر ما در باره آن بعداً ابراز و روشن خواهد شد.»

گزارش ارزیابی فعالیت های گل آغا شیرزی در والستریت ژورنال بر اساس معلومات استخباراتی و سایر منابع، تهیه شده است.

گزارش می گوید، که والی ننگرهار بنام خود صندوق خیریه را ایجاد کرده و از راننده های وسایط که از راه تورخم می گذرند پول جمع آوری می کند و وی از این طریق سرمایه زیاد بدست آورده است.

روزنامه والستریت ژورنال می گوید، والی ننگرهار در این اواخر به خاطر بکس پر از پول اش از سوی پولیس میدان هوایی آلمان برای دو ساعت مورد باز پرس قرار گرفت.

اما گزارش می نویسد که گل آغا شیرزی به خاطریکه پاسپورت دیپلوماتیک دارد، توانست با بکس پولش وارد آن کشور شود.

همرسانی کنید!