5 جوزا 1393 - همه اخبار

گفتگوی تلیفونی حامد کرزی و بارک اوباما

گفتگوی تلیفونی حامد کرزی و بارک اوباما

کرزی اوباما

 

این صحبت اندکی پس از آن انجام شد که بارک اوباما بعد از یک دیدار غیر منتظره از افغانستان ، کشورمان را ترک کرد.

اوباما به کرزی گفت که او می خواهد توافقنامه دو جانبه امنیتی را با رییس جمهور جدید افغانستان امضا نماید.

بارک اوباما هم چنان به حامد کرزی گفته است که او را از تصمیم اش در خصوص رقم عساکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان پیش از آنکه به طور علنی اعلان کند، در جریان خواهد گذاشت.

قبل از این کریم خرم رییس دفتر رییس جمهور کرزی  گفت که حامد کرزی دعوت بارک اوباما را برای ملاقات در میدان هوایی بگرام رد کرد.

بارک اوباما شام گذشته در یک سفر غیر مترقبه وارد میدان هوایی بگرام شد و به عساکر امریکایی سخنرانی کرد.

وی از خدمت این عساکر در افغانستان ستایش کرده گفت که به جنگ نیرو های امریکایی در افغانستان در سال جاری نقطه پایان گذاشته خواهد شد.

بیشتر بخوانید  اعتراض شماری از فعالان زن به برگزاری نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!