16 سنبله 1397 - همه اخبار

گرامیداشت هفته شهدا با اهدای خون

گرامیداشت هفته شهدا با اهدای خون

آریانا نیوز: احمد ولی مسعود گفت: بخاطر حرمت گذاری به خون شهدا ما از مردم افغانستان تقاضا می کنیم، صمیمانه خواهش میکنیم تا با اهدای خون خود همان حرمت خود را به شهدای افغانستان نشان دهند.

قرار است روز یکشنبه از هفته شهید و هفدهمین سالروز شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور گرامیداشت شود.

حشمت ستانکزی، سخنگوی قوماندانی امنیه کابل می گوید کسانیکه در روز هژدم سنبله به شهروندان مزاحمت ایجاد کند مطابق قانون برخورد می شود.

از هفته شهید همه ساله از سوی حکومت و شهروندان بگونه گسترده در سراسر کشور گرامی داشت می شود.

 

بیشتر بخوانید  احداث شفاخانه ویژه بیماران سرطانی در ننگرهار
همرسانی کنید!