- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

دیدار کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات با رییس جمهوری اسلامی افغانستان

آریانانیوز: رییس جمهور غنی طی دیداری با کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، طرح ها و پلان های آنان را در خصوص انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، ولسی جرگه در ولایت غزنی و شاروالی های شهرهای بزرگ، استماع کرد…

در این دیدار که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، ضمن ارائه طرح ها و پلان های خویش، آمادگی های شان را بخاطر برگزاری انتخابات متذکره، ابراز داشتند.

به نقل از ارگ، رییس جمهور غنی ضمن استقبال از طرح ها و پلان های کمیسیون مستقل انتخابات، از آمادگی های آنان تشکر نموده، گفت که حکومت به اصل انتخابات متعهد است و تسهیلات را در راستای برگزاری آن فراهم خواهد کرد.

رییس جمهور کشور خاطرنشان کرد که به خاطر تعقیب عملی طرح ها و پلان های متذکره، با وزارت ها و ادارات مربوطه، جلسات نوبتی دوامدار صورت می گیرد و بر اساس تقسیم اوقات واضح، کارهای آنان تعقیب خواهد شد.