- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تشکیل کمیته حمایت و نظارت از رسانه‌ها در ولایت هرات

آریانانیوز: این کمیته بعد از سلسه جلسات جمعی از خبرنگاران ولایت هرات با رییس اطلاعات و فرهنگ و دیگر مسوولان این ولایت ایجاد شده است…

برای اولین بار بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان کمیته تحت نام حمایت و نظارت از رسانه‌ها در ولایت هرات شکل گرفت.

این کمیته بعد از سلسه جلسات جمعی از خبرنگاران ولایت هرات با رییس اطلاعات و فرهنگ و دیگر مسوولان این ولایت ایجاد شده است.

این کمیته به هدف حفاظت ارزش‌های اسلامی، فرهنگی، تخطی‌ها و مسایل مربوط به رسانه‌ها را بررسی کند.

در همین حال مولوی نورالدین احمد اسلام‌جار، والی هرات روی اخبار دقیق و درست تاکید کرده و از خبرنگاران خواسته با توجه به ارزش‌های اسلامی برنامه‌های خود را پیش ببرند.

با این همه، این کمیته متشکل از خبرنگاران، مسولان رسانه‌های محلی، ملی و بین المللی، کمیته مصونیت و نهادهای حمایت از خبرنگاران و همچنان نماینده های مقام ولایت، اطلاعات و فرهنگ، استخبارات، ریاست امر به معروف و نهی از منکر، قوماندانی امنیه و قول اردوی۲۰۷الفاروق در غرب کشور می‌باشد.

این در حالی است برای حل برخی چالش‌ها، خبرنگاران و مسوولان رسانه این طرح را به مقامات ولایت هرات مطرح و عملی ساختند.