30 قوس 1390 - همه اخبار

کشف یک ذخیره مهمات مخالفین دولت در هرات

کشف یک ذخیره مهمات مخالفین دولت در هرات

کارمندان ریاست ملی هرات از کشف و ضبط یک ذخیره گاه مهمات مخالفین دولت در ولسوالی کشک رباط سنگی هرات خبر دادند.

در این دیپوی مهمات صدها فیر مرمیهای مختلف النوع جاسازی شده بود که طالبان از آن در حملات تروریستی و انفجاری استفاده می کردند.

یک منبع ریاست امنیت ملی هرات که از اظهار اسمش خوداری کرد گفت، از این ذخیره گاه مهمات به تعداد 320 فیر مرمی دهشکه،21 فیر مرمی توپ 86 همچنین 6 فیر مرمی اوبوس ، یک فیر مرمی توپ 62 ، یک فیر مرمی هاوان و چند حلقه ماین ضد پرسونل کشف و بدست آمده است.

وی گفت که در پیوند به این قضیه کسی دستگیر نشده است.

به گفته وی، با کشف این ذخیره گاه مهمات، امنیت در مسیر شاهراه هرات – تورغندی بهبود خواهد یافت.

از آغاز سال جاری تا به حال بیش از 50 ذخیره گاه مهمات از سوی نیروهای امنیتی افغان در هرات کشف و ضبط گردیده است.

بیشتر بخوانید  اظهارات تازه سخنگوی طالبان درباره تحصیل دختران در افغانستان
همرسانی کنید!