- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

کاهش 80 فیصدی بهای خدمات انترنت

آریانانیوز: به راپور مقامات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به دستور رییس‌جمهور بهای خدمات انترنتی 80 فیصد کاهش می‌یابد.

اما باشنده‌گان کابل می‌گویند با وجود وعده‌های مکرر وزارت مخابرات تاکنون در کیفیت و بهای این خدمات هیچ تغییری نیامده است!

براساس آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در حال حاضر تا سه و نیم ملیون نفردر کشور از خدمات انترنتی استفاده می‌کنند.