27 ثور 1395 - همه اخبار

کاهش پنجاه فیصدی میزان مرگ و میر نوزادان در کشور

فروش نوزاد در پلخمری

آریانا نیوز: میزان مرگ و میر نوزادان از دهۀ نود به این سو ۵۰ فیص کاهش یافته‌است.  

 

رییس عمومی صندوق سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان می‌گوید که اکنون میزان مرگ و میر نوزدان در افغانستان در ۲۸ روز نخست عمر نوزادان ۳۲ فیصدکاهش را نشان می‌دهد.

 

در همین حال وزارت صحت عامه ۷۰ فیصدعلت‌های مرگ و میر نوزادان را ولادت‌های پیش از وقت، اختلال‌های هنگام ولادت و انتانات نوزادان می‌گوید.

 

رییس عمومی صندوق سازمان متحد برای پشتیبانی از کودکان می‌گوید که این نهاد می‌کوشد تا سهولت‌های بیشتری برای بهبود صحت نوزادان فراهم بسازد.

 

شوله اسماییل، رییس عمومی صندوق سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان می‌گوید: «یونسیف به ارائۀ خدمات بهداشتی برای نوزادان در مرکزهای بهداشتی ادامه می‌دهد و مرکزهای سیار بهداشتی برای مردم افغانستان در بخش‌های دور دست و غیرقابل دست‌رس، ایجاد می‌کند.»

 

در همین حال، وزیر صحت عامه از گشایش ۲۲ بخش ویژه نگهداری از کودکان در شفاخانه‌های ۱۷ ولایت خبر می‌دهد.

 

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه می‌گوید: «عرضۀ خدمات بهداشتی ابتدایی رو به بهبود است؛ دست‌رسی به خدمات بهداشتی نیز بهبود یافته‌است، اما عرضۀ خدمات شفاخانه‌یی تا هنوز با مشکل روبه‌رو است.»

 

وزیر صحت عامه ایجاد این بخش ویژۀ نگهداری از نوزادان را در شفا خانه‌های مرکز و ولایت‌ها از تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای بهبود صحت نوزدان و کاهش مرگ و میر نوزدان و مادران می‌گوید.

 

با وجود که میزان مرگ و میر کودکان ۵۰ فیصدکاهش یافته است، هنوزهم افغانستان در فهرست کشورهای دارای میزان بلند مرگ و میر نوزادان است.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی و سیلاب در ۱۷ ولایت کشور

 

زلیخا انوری، سرپرست شفاخانه صحت بارداری می‌گوید: «ولادت‌های پیش‌از وقت، اختلال‌های جریان ولادت و انتانات نوزادان ۷۰ فیصداز میزان مرگ و میر را در نوزادان تشکیل می‌دهد.»

 

بر بنیاد گفته‌های وزارت صحت عامه، ایجاد این ۲۲ بخش ویژه نگهداری از نوزادان دو میلیون دالر هزینه برداشته است که از کمک‌های اتحادیۀ کشورهای جنوب آسیا یا سارک پرداخته شده‌است.

همرسانی کنید!