- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

کاهش چشمگیر روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان

آریانانیوز: تحقیقات جدید در سال ۲۰۱۹ عیسوی کاهش چشمگیر روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان را نشان می دهد…

پس از تیرگی پیوندهای اخیر و تروریزم خواندن اسلام آباد توسط کابل روابط تجاری دو کشور بشدت کاهش یافته است.

طی این تحقیقات صادرات پاکستان به کشورمان طی 9 ماه گذشته 88.32 ملیون دالر بوده که این رقم در سال گذشته 1 ملیارد و 17 ملیون و 50 هزار دالر بود.

همچنین واردات پاکستان از افغانستان با 22 فیصد افزایش از جولای 2018 تا مارچ 2019، 13 ملیارد و 16 ملیون و 80 هزار دالر است که پیش از آن 10 ملیارد و 79 ملیون دالر بود.