بخش : اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه شنبه, 10 سرطان , 1399 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور غنی با اشتراک اعضا و والیان کشور

ارگ 550x295 - برگزاری جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور غنی با اشتراک اعضا و والیان کشور

آریانانیوز: جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور غنی با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ برگزار شد...


به نقل از ارگ، ابتدا رییس جمهور ضمن اتحاف دعا به روح شهدای رویدادهای اخیر تروریستی در کشور، در مورد نشست خویش با مسوولین وزارت صحت عامه پیرامون ارقام غیر رسمی واقعات کرونا به اعضای جلسه معلومات ارائه کرده، گفت که جهت مطالعه و تحقیق بخاطر مشخص و دقیق تر شدن ارقام غیر رسمی مبتلایان به ویروس کرونا، نیاز به زمان بیشتر بوده تا این ارقام در اختیار شهروندان قرار گیرد.

همچنان رییس جمهور کشور از سرپرست وزارت مالیه مبنی بر اقدامات و ابتکارات شان جهت نصب کمره های امنیتی در بنادر و گمرکات کشور قدردانی نموده و این ابتکار را در زمینه مبارزه با فساد ارزنده تلقی نمود.

به همین ترتیب، رییس جمهور در مورد ظرفیت های موجود در اداره افغان پست غرض توزیع پاسپورت به جلسه معلومات ارائه کرد و به ادارات ذیربط وظیفه سپرد تا مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده، همچنان والیان ولایت نظریات مشخص‌شان را جهت تسریع روند توزیع پاسپورت در ولایات مربوط به ادارات ذیربط ارائه نمایند.

سپس، رییس جمهور از آمادگی ها غرض تدویر کنفرانس جینوا به جلسه معلومات ارائه نموده، به وزارت ها و ادارات دولتی وظیفه سپرد تا گزارش چگونگی اجراات پیرامون (۱۱) تعهد باقی مانده کنفرانس قبلی را هر چه عاجل ترتیب و به وزارت مالیه ارسال نمایند.

در ادامه به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرد تا تشکیل ادارات دولتی را غرض جلوگیری از تورم تشکیلاتی و موجودیت ادارات موازی ارزیابی نموده و گزارش آنرا با ذکر تعداد مشاورین و کارمندان بالمقطع و موثریت آنها ترتیب و به جلسه رهبری حکومت ارائه نماید.

همچنان رییس جمهور غنی از تکمیل پلان های چارچوبی شهر هرات، خوست و جلال آباد و اقدامات غرض نهایی سازی پلان های مقدماتی شهر مزار شریف و کندهار به جلسه معلومات داده؛ وزارت شهر سازی و اراضی را موظف نمود تا در ترتیب پلان سایر شهرها کشور به اساس معیارهای این چارچوب ها، اقدام نماید.

طبق اجندا، سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه؛ گزارش مختصر از چگونگی وضعیت کرونا در کشور را با توجه به ارقام رسمی آزمایش افراد مشکوک، واقعات مثبت، شفایافته گان و مرگ و میر به جلسه ارائه نمود.

در ادامه موصوف به اساس هدایت مصوبات قبلی کابینه، پیرامون وضعیت مبارزه با کرونا، چگونگی تغییر بنیادی وضعیت در شفاخانه ها؛ چگونگی پروگرام صحت و عرضۀ آن؛ ظرفیت مراکز موجود و مراکز مورد ضرورت جهت تجرید مریضان مبتلا به ویروس کرونا به جلسه معلومات ارائه کرد و روی برنامه ریزی ها، هماهنگی عرضه خدمات وقایوی و چگونگی تغییر وضعیت در شفاخانه های دولتی برای مریضان شدید و وخیم معلومات داده، چالش های موجود را بیان و پیشنهاداتی را غرض رفع آن به جلسه پیشکش نمود.

کابینه بعد از بحث همه جانبه، به اداره ارگان های محلی وظیفه سپرد تا طی مدت یک‌هفته ارقام غیر رسمی و گزارش چگونگی وضعیت ولایات در خصوص کرونا را جمع آوری و با وزارت صحت عامه شریک نماید.

هکذا وزارت صحت عامه را موظف نمود تا طبق هدایت جلسه رهبری حکومت، ارقام دقیق و واضح غیر رسمی مبتلایان به ویروس کرونا را با در نظر داشت ارقام واصله ولایات توأم با ذکر تعداد شفایافته گان و وفیات ترتیب و پس از ارائه به جلسه رهبری حکومت به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

همچنان وزارت صحت عامه توظیف گردید تا گزارش چگونگی تطبیق پالیسی های وضع شده آن وزارت پیرامون کرونا را غرض بحث بیشتر به کمیته ملی اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ارائه نماید. از جانبی اداره ارگان های محلی توظیف گردید تا نظریات و پیشنهادات والیان ولایات را در رابطه به تخصیص، توزیع عادلانه منابع و چگونگی ایجاد همآهنگی؛ به اساس زون ها مطالبه و غرض غور و تجدید نظر در جلسه رهبری حکومت به وزارت مالیه و صحت عامه ارسال نماید.

به همین ترتیب کابینه فعالیت های مؤثر ادارۀارتباطات عامه و استراتیژیک را در زمینۀ آگاهی عامه بخاطر مبارزه با ویروس کرونا مورد ستایش قرار داد و ضمن ابراز امتنان از آن اداره، هدایت داد که به ادامۀ فعالیت های گذشته، یکبار دیگر ادارۀ مذکور، مسئولیت آگاهی عامه را در راستای مبارزه با ویروس به عهده گیرد. همچنان به ادارات مربوطه بخاطر همکاری با ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک در این زمینه، هدایات لازم صادر کرد.

در ادامه، کابینه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را موظف نمود تا ترجمه خلاصه مقاله پوهنتون جان هاپکنز پیرامون شفافیت قراردادها را ترتیب و غرض مطالعه به وزارت ها و ادارات دولتی بخصوص وزارت های صحت عامه، شهرسازی و انکشاف دهات ارسال نماید.

سپس، معین وزارت عدلیه طرح قانون حفاظت حیوانات وحشی و تنظیم شکار را که به هدف حمایت، ابقاء، جلوگیری از انقراض نسل، تنظیم شکار و ترویج روحیه مشارکت و همکاری مردم برای حفاظت حیوانات وحشی تدوین گردیده است، به جلسه ارائه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح قانون حفاظت حیوانات وحشی و تنظیم شکار را مورد تائید قرار نداد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا به همکاری ادارات ذیربط؛ طرح متذکره را با حذف احکام مربوط به تنظیم شکار مورد بازنگری قرار داده و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید. همچنان بدین ملحوظ کابینه ابراز امیدواری نمود تا به وسیله ممنوعیت کامل شکار در پنج سال آینده، کشور ما مکان مصئون برای حیوانات وحشی باشد.

به همین ترتیب ایشان؛ طرح تعدیل برخی از مواد مقررۀ استقلالیت مالی پوهنتون ها را به جلسه ارائه کرد که کابینه؛ طرح متذکره را مورد تصویب قرار نداد و وزارت عدلیه و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را موظف نمود تا طرح مذکور را در جلسه ای به اشتراک وزرای مالیه، تحصیلات عالی و رییس پوهنتون کابل تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری غرض خود کفایی و تامین استقلالیت مالی پوهنتون‌ها بازنگری و پس از ارائه به جلسه رهبری حکومت، به جلسه کابینه ارائه نماید.

سپس سرپرست وزارت امور خارجه کنوانسیون ترافیک جاده و کنوانسیون علایم راه ها را به جلسه ارائه کرد که مورد تائید قرار گرفت و به نهاد های ذیربط غرض اجرائی شدن کنوانسیون های متذکره وظایف مشخص سپرده شد.

در ادامه، والی کندهار به نمایندگی از والیان ولایات کشور از طریق ویدیو کنفرانس در مورد جلوگیری از تغییر و تبدیلی های مکرر و کوتاه مدت مسوولین حکومتی در سطح ولایات؛ انتقال تکس جمع آوری شده خدمات شهری از وزارت مالیه به شاروالی ها جهت پیشبرد پروژه های انکشافی در سطح شهرها و توقف کار و به تاخیر افتادن امور پروژه ها به علت عدم پرداخت به موقع پول اقساط پروژه ها صحبت نموده، پیشنهاد هایی را در هر بخش به جلسه ارائه کرد که کابینه در زمینه به نهاد های ذیربط وظایف مشخص سپرد.

در اخیر جلسه، سرپرست وزارت امور زنان پیرامون ارزیابی برنامه های انکشافی زنان در ولایات و مرکز صحبت نموده، ضمن معلومات در باره راه اندازی پروسه مشوره دهی به هدف تسهیل موثر برنامه های ملی و ارائه خدمات موثر برای همه زنان در سراسر کشور؛ از وزارت ها و ادارات دولتی تقاضا بعمل آورد تا به وزارت امور زنان در خصوص تعداد زنان با تفکیک بست در اداره مربوطه، چگونگی برنامه های انکشافی برای زنان در پنج سال گذشته، تخصیص و بودجه برای زنان، ابتکار ویژۀ اداره برای اشتراک، توانمندی و تسهیل زنان در وزارت و ادارات دولتی معلومات ارائه نمایند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشت تعهد دولت در راستای حمایت و رشد زنان؛ ضمن تائید پیشنهادات؛ وزارت ها و ادارات دولتی را توظیف نمود تا در زمینه اقدام نمایند.

همرسانی کنید!
برچسب ها