بخش : اخبار, مطلب ویژه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, ۱۰ حمل , ۱۳۹۳ لینک کوتاه خبر :

چــرا اســـرائیل از “حــاجی” غنــی در انتخــابات افغــانســتان حمــایت می کند؟

اشرف غنی احمد زی - چــرا اســـرائیل از "حــاجی" غنــی در انتخــابات افغــانســتان حمــایت می کند؟

یکی از فاکتور های تاثیر گذار در انتخابات 2014 افغانستان نقش بازیگران خارجی در حمایت از برخی نامزدان است.با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا چند روز آینده برخی بازی گران خارجی نیز حمایت شان را از نامزدان مورد نظرشان شدت بخشیده اند. چنانچه در یک حرکت غیر منتظره یک روزنامه اسرائیلی Israel Time مورخ 18 مارچ 2014 از داکتر غنی احمدزی اعلام حمایت نمود.

اخیرآً روزنامه Israel Time در مورد مردم، عقاید و برخی شخصیت های افغانستان با زبان توهین آمیز مطالبی را نوشته است که به مشکل می توان آنرا نادیده گرفت.

به نظر این روزنامه چون 98 درصد مردم افغانستان مسلمان هستند، پس این کشور استعداد باز تولید تروریسم و بنیادگرایی را زیاد دارد. همچنان به نظر روزنامه مذکور امریکا بخاطر بر گزاری انتخابات آزاد در افغانستان و رهایی مردم این کشور از “ساختار قبیلوی” بهای بزرگ پرداخته است.

روزنامه افسوس می خورد که بخاطر ساختار سیاسی و اسطوره های غلط در افغانستان، زلمی خلیلزاد که یک نامزد خیلی مناسب بود، نتوانست خود را نامزد نماید، ولی این کمبود را غنی احمدزی می تواند بطور عالی جبران کند.
به نظر آنها غنی احمدزی یگانه شخصیت ای است با تجاربی که در سیاست، اقتصاد، علوم، فرهنگ و اداره دارد، می تواند افغانستان را از عقب ماندگی نجات بدهد و به باور روزنامه مذکور نظیر وی در تاریخ افغانستان دیده نشده است.

پرسش اساسی این است که انگیزه اصلی حمایت اسراییلی ها از غنی احمدزی در چیست؟
واقعیت این است که اسراییلی ها نیات اصلی شان را در این روزنامه پنهان ننموده اند. مهمترین انگیزه حمایت آنها از داکتر غنی داشتن خانم عیسوی مذهب که از مادر یهودی تبار است، می باشد.
همچنان اشتراک غنی احمدزی با خانمش در مراسم نیایش در دیوار مذهبی یهودیان در یورو سلیم است.
چنانچه روزنامه در این مورد می گوید: غنی بخاطر داشتن مفکوره مترقی خانمش را از خانواده عیسویان لبنان که از طرف مادر یهویدی تبار بود انتخاب کرد.

روزنامه در ادامه می نویسد: غنی در زمان تحصیلاتش در لبنان یکبار با خانمش به یورو سلیم سفر کرد و در مراسم ویژه نیایش در دیوار غربی (Wailing Wall) اشتراک نمود.
به نظر روزنامه برخلاف تعصب مروج در افغانستان، غنی احمدزی به خانمش اجازه داد که در مراسم مذهبی هفته وار در کلیسا اشتراک نماید.

اسراییلی ها انتظار دارند که با پیروزی احمدزی در انتخابات می توانند از خانمش بحیث ابزار نفوذ در افغانستان استفاده نمایند. افزون بر آن روابط سری یهودی ها با غنی در بانک جهانی و موسسات یهودی- امریکایی در گذشته می تواند نیز در بازی های منطقوی به نفع اسراییل کمک کند.

حمایت اسراییلی ها از احمدزی در حالی صورت می گیرد که جناب داکتر غنی چندی قبل برای فریب افکار عامه به حج عمره در آستانه انتخابات رفته پشت خویش را بطرف خانه کعبه و روی خود را به طرف کمره عکاسی نمود.
افزون بر آن وی در این اواخر با تغییر قیافه با پوشیدن لباس شبه به شیخ ها و سادو ها و با تسبیح دراز در دست، اکت یک مسلمان سنتی را می کند. اخیراً وی حتا وعده کرد در صورت پیروزی اردوی ملی افغانستان را مسلمان می سازد.

اعلام حمایت و ستایش مبالغه آمیز از داکتر غنی توسط یهودی ها شاید روی تصادفی نبوده باشد. زیرا با شکست غنی احمدزی در انتخابات، اسراییلی ها مایوس خواهند شد و شانس ملکه یهودی تبار را در افغانستان از دست خواهند داد.
روی همین دلیل است که روزنامه مذکور عنوان مقاله اش را انتخاب میان “امید و ترس” نام داده است. به نظر روزنامه مذکور غنی “امید” است ولی متباقی نامزدان “ترس”هستند.

صدای حمایت از “حاجی” غنی از طرف یهودی ها در زمانی صورت می گیرد که پایه حمایت سیاسی وی توسط کرزی لرزان شده است. چنانچه کرزی در انتخابات عنقریب از زلمی رسول به عنوان “مدویدوف” افغانستان حمایت می کند و وعده هایی را که برای داکتر غنی داده بود، فراموش نموده است.
روی تصادفی نیست که غنی و هواداران شان کرزی را به تعهد شکنی متهم نموده و در نتیجه غنی بحیث نامزد غلجایی ها خود را قلمداد نموده و در کشمکش با درانیها قرار گرفته است.

دکتر هارون امیرزاده
21 مارچ 2014

همرسانی کنید!
برچسب ها