پیام سازمان صحی جهان در پیوند به مشارکت جهانی برای رفع مشکلات مردم افغانستان

پیام سازمان صحی جهان در پیوند به مشارکت جهانی برای رفع مشکلات مردم افغانستان

آریانا نیوز: لاو داپینگ نماینده سازمان صحی جهان می گوید، مشارکت جهانی برای کمک در بخش صحت با مردم افغانستان نقش کلیدی دارد…

لاو داپینگ به روز شنبه در تویتی گفت که سازمان صحی جهان آماده است تا رهبری برای رسیده گی به نیازمندان خدمات صحی در افغانستان را پیش ببرد.

او افزوده که اضافه از ۵۰ شریک این سازمان را برای فراهم کردن کمک های صحی برای مردم افغانستان تشویق کرده است.

بر اساس آمار سازمان صحی جهان، در افغانستان حدود ۱۷.۶ ملیون تن به خدمات صحی نیاز دارند و برای رسیده گی به آنها به بیش از ۱۸۸ ملیون دالر نیاز دارد.

بیشتر بخوانید  هشدار سازمان صحی جهان از افزایش خطر ابتلا به بیماری ملاریا در افغانستان
همرسانی کنید!