بخش : اخبار, مطلب ویژه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه شنبه, ۱۶ جوزا , ۱۳۹۱ لینک کوتاه خبر :

پارلمان امروز به رخصتی تابستانی رفت!

1512 - پارلمان امروز به رخصتی تابستانی رفت!

پارلمان که رخصتى تابستانى اش را از امروز آغاز کرده است، طى چهارونيم ماه، ١٢ قانون و اسناد تقنينى و بين المللى را تاييد کرده است.

رفيع الله گل افغان معاون دوم پارلمان می گوید که از امروزرخصتى يک ونيم ماهۀ تابستانى خود را آغاز مى نمايد.

کارپارلمان اینگونه است که، به اساس مادۀ ١٠٧ قانون اساسى، و شوراى ملى هرسال دو اجلاس عادى را داير مى نمايد و ميعاد کارى هردو اجلاس هر سال ٩ ماه است، اما در وقت ضرورت، جرگه مى تواند اين مدت را تمديد نمايد.
شوراى ملى، يک ونيم ماه درزمستان و يک ونيم ماه در تابستان رخصت دارد.

گل افغان افزود که پارلمان طى چهارونيم ماه گذشته، ٥ قانون و اسناد تقنينى و ٧ سند و معاهدۀ بين المللى را تاييد نموده و ٢٤ اعلاميه و قطعنامه را صادر کرده است.

اما نامبرده در مورد قوانين و اسناد متذکره معلومات بيشتر ارائه نکرد.

بر اساس معلومات وى، پارلمان دراين مدت ٤٣ جلسۀ عمومى، ٥٠٥ نشست کميسيونها و ٣٠٩ جلسۀ استماعيه و استجوابيه را برگزار کرده است. و طى چهارونيم ماه گذشته ٥٤٥ عريضه و شکايت هموطنان را بررسى نموده و ٤٤ سفر نظارتى را به ولايات انجام داده اند.

افغان پیپر

همرسانی کنید!