9 میزان 1396 - همه اخبار, سياسی

ویس احمد برمک با قوماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع دیدار کرد

ویس احمد برمک

آریانا نیوز: سرپرست وزارت امورداخله روز گذشته در دفتر کارش با قوماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع دیدار کرد.

به گزارش آریانا نیوز به نقل از وزارت امور داخله، در این دیدار ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله ضمن قدر دانی از حمایت نیروهای حمایت قاطع در عرصه های مختلف به نیروهای امنیتی کشور به ویژه پولیس ملی گفت، رهبری وزارت امورداخله برنامه های را به منظور بهبود یافتن در بخشهای مختلف پولیس از جمله ایجاد سیستم جدید که در شفافیت، پاسخگویی و در امر مبارزه با فساد میتواند رهبری وزارت امورداخله را بیشتر کمک کند روی دست داشته و آنچه که در وزارت امورداخله میگذرد باید به مردم افغانستان هویدا باشد.

سرپرست وزارت امورداخله از پیشرفت های که در وزارت امورداخله در این اواخر صورت گرفته به فرمانده عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع معلومات داده افزود، تمرکز بیشتر رهبری وزارت امورداخله روی  پلان چهار ساله امنیتی به ویژه پروسه انتقال پولیس نظم عامه و سرحدی به وزارت دفاع ملی است که در این زمینه پیشرفتهای صورت گرفته است.

آقای برمک تصریح کرد که نیروهای پولیس ملی نسبت به گذشته از توانایی های خوبی برخوردار شده اند و رهبری وزارت امورداخله نیز آماده گی های لازم را به منظور تامین امنیت برگزاری انتخابات آینده در کشور روی دست دارد.

در همین حال جنرال جان نیکلسون قوماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع افزون بر ستایش و قدر دانی از نیروهای امنیتی به خصوص پولیس ملی در امر مبارزه با تروریزم گفت، رهبری ماموریت حمایت قاطع از برنامه های مختلف وزارت امورداخله به ویژه مبارزه بافساد و ایجاد سیستم جدید که در شفافیت و حسابدهی  بیشتر این وزارت را کمک میکند پشتیبانی مینماید.

بیشتر بخوانید  دیدار شماری از بزرگان و متنفذین لوگر با سرپرست وزارت امورداخله

وی افزود امید واری ما نسبت به هرزمان دیگر در خصوص بوجود آمدن تغیرات مثبت در بخش های مختلف وزارت امورداخله بیشتر شده که در این صورت نیروهای پولیس ملی افغانستان حمایت نیروهای بین المللی را نسبت به گذشته بیشتر در قبال خواهد داشت.

همرسانی کنید!