- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

محدودیت صدور ویزه پاکستان برای باشنده گان افغانستان

آریانانیوز: سفارت پاکستان در کابل صدور ويزه به افغان‌ها را متوقف ساخته است…

مسوولان مطبوعاتی سفارت در باره دليل اين اقدام خود توضيحات ندادند، اما گفتند که انتظار مي‌رود صدور ويزه روز يکشنبه آينده از سر گرفته شود.

سفارت پاکستان در کابل روزانه به صدها افغان ويزه صادر می‌کرد، ولی در اين اواخر اين روند کند و سبب افزايش شکايات مردم شده‌است.

سفارت پاکستان پنج ماه پيش به علت افزايش تنش سياسی ميان کابل و اسلام‌آباد صدور ويزه را برای مدت يک ماه متوقف ساخته بود.