- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

مشکلات ویزه پاکستان برای باشنده گان افغانستان بزدوی حل خواهد شد

آریانانیوز: در دیدار معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان با سفیر پاکستان در کابل، توافق شده است که مشکلات ویزه در آینده نزدیک مورد بحث قرار گرفته و راه حل مناسب به آن ارایه گردد…

مقامات وزارت امور خارجه کشور در دیدار با سفیر پاکستان در کابل توافق کرده اند که مشکلات ویزه پاکستان برای باشنده گان افغانستان را بزدوی حل کنند.

ادریس زمان معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان با زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل، دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف روی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، پروسه صلح به رهبری و مالکیت مردم و دولت افغانستان، نشست اخیر در دوحه، ملاقات چهارجانبه چین، امریکا، روسیه و پاکستان و اوضاع جاری سیاسی در کشور بحث نمودند.

همچنین در جریان این دیدار توافق شده است که مشکلات ویزه در آینده نزدیک مورد بحث قرار گرفته و راه حل مناسب به آن ارایه گردد.

گفتنی است که گرفتن ویزه پاکستان از سفارت آن کشور در کابل در این اواخر بسیار مشکل شده است و باشنده گان کشور برای گرفتن ویزه برای چندین روز در صف های طولانی انتظار بکشند.