بخش : اجتماعی, اخبار, اقتصادی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 15 ثور , 1400 لینک کوتاه خبر :

انتقاد ولسی جرگه از تأخیر در پرداخت معاشات افزودی معلمان و ماموران پایین رتبه دولتی

ولسی جرگه 550x295 - انتقاد ولسی جرگه از تأخیر در پرداخت معاشات افزودی معلمان و ماموران پایین رتبه دولتی

آریانانیوز: به گفته نماینده گان ولسی جرگه معلمان و کارمندان پایین رتبه دولتی در وضعیت بدی قرار دارند و در خود دروازه ولسی جرگه برای یک یا دو هزار افغانی به گدایی می‌آیند و حتی دروازه‌های تاجران و نهادهای دیگر برای گدایی می‌روند...


ولسی جرگه هدایت داد تا عدم پرداخت معاشات افزودی معلمان و ماموران پایین رتبه دولتی بررسی شود.

میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه در نشست روز چهارشنبه (15 ثور) این جرگه گفت که خانه ملت پس از بحث‌های طولانی برای معلمان و ماموران کشور دو هزار افغانی معاش افزودی را شامل بودیجه ملی 1400 ساخت؛ این افزودی را مسوولین حکومتی نیز تایید کردند که از شروع ماه حمل اجرا می‌کنند.

او خاطر نشان کرد که هرچند خانه ملت وظیفه ایمانی خود را ادا کرده، اما بخاطر نظارت از عملکرد حکومت به کمیسیون مالی و بودیجه وظیفه داده می شود تا این مصوبه بسیار مهم ولسی جرگه را نظارت نموده گزارش خویش را به تالار بیاورد تا مردم افغانستان آگاه شوند.

این در حالی است که رمضان بشردوست و برخی نماینده گان دیگر در چندین نشست ولسی جرگه پی هم تکرار می‌کنند که معاشات افزودی معلمان و ماموران پایین رتبه پرداخت نشده است.

آقای بشردوست در نشست امروز ولسی جرگه نیز گفت که ماصدا ثبت کرده ایم؛ در تالار گفته شد که 2 هزار معاشات افزودی کارمندان ملکی (به شمول معلمان) بعد از اول ماه حمل اجرا می‌شود؛ اما این معاشات تا هنوز اجرا نشده و وزارت مالیه می‌گوید که در بودیجه وسط سال اجرا می کند این خود خلاف مصوبه ولسی جرگه است.

او یاد آور شد که معلمان و کارمندان پایین رتبه دولتی در وضعیت بدی قرار دارند و در خود دروازه ولسی جرگه برای یک یا دو هزار افغانی به گدایی می‌آیند و حتی دروازه‌های تاجران و نهادهای دیگر برای گدایی می‌روند.

آقای بشردوست در حالی از فقر معلمان و کارمندان پایین رتبه دولتی شکایت کرد که وضعیت معارف کشور خاصتاً از لحاظ کمبود معلم و کتاب با بحران جدی مواجه است.

همرسانی کنید!