بخش : اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنجشنبه, ۱۵ جوزا , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

گزارش ولسی جرگه در پیوند به قانون شکنی های رییس جمهور غنی

اشرف غنی ولسی جرگه - گزارش ولسی جرگه در پیوند به قانون شکنی های رییس جمهور غنی

آریانانیوز: بنابر گزارش نشر شده از سوی ولسی جرگه، رییس جمهور غنی ناقض قانون اساسی و اختیارات اختصاصی ولسی جرگه می باشد...


کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه در گزارشی درباره تخطی‌های قانونی ریاست جمهوری اعلام کرد که اشرف غنی ناقض قانون اساسی و اختیارات اختصاصی ولسی جرگه است.

در این گزارش آمده است که رییس جمهور غنی از ابتدای ایجاد حکومت خود به شکل مداوم در عرصه‌های مختلف فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.

در ابتدای این گزارش گفته شده که اشرف غنی در طول یک دوره حکومتداری بسیاری از وزارتخانه‌ها را از ابتدا تا پایان حکومت توسط سرپرست‌ها اداره کرد که خود خلاف قانون اساسی و قانون تنظیم امور سرپرستی است.

گزارش کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه افزوده است که رییس جمهور با صدور فرمین تقنینی در بسیاری موارد نیز قانون اساسی را نقض و اختیارات قانونی ولسی جرگه را قبضه کرده است. رییس جمهور دو بار در یک روز ۱۴ و در یک روز دیگر ۱۶ فرمان تقنینی صادر کرده، در حالی که این فرامین شرایط قانونی را نداشته‌اند.

بر بنیاد قانون اساسی، رییس جمهور در ایام کاری شورای ملی، در امور بودیجه و مالی، در موجودیت قانون نافذه و یا در عدم ضرورت عاجل نمی‌تواند فرمان تقنینی صادر کند.

در این گزارش آمده است که رییس جمهور همواره فرمان انتقال بودیجه از یک کد به کد دیگر را خلاف قانون اساسی و خلاف اصولنامه سند بودیجه صادر کرده که از بنیاد باطل‌است؛ زیرا بر بنیاد قانون اساسی هرگونه تصمیم گیری در مورد بودیجه تنها از صلاحیت‌های اختصاصی ولسی جرگه است.

در گزارش کمیسیون تقنین ولسی جرگه، اشرف غنی در مورد ایجاد و لغو ادارات ادارات دولتی نیز به غصب اختیارات اختصاصی ولسی جرگه متهم شده است. بر بنیاد این گزارش، رییس جمهور خلاف قانون و اختیارات خود ادارات متعددی را با صدور فرمان ایجاد و یا لغو کرده در حالی که ایجاد و لغو ادارات در چوکات دولت از اختیارات اختصاصی شورای ملی است.

در این گزارش آمده است که تمامی فرامین رییس جمهور غنی به خصوص در راستای تقنینی و ایجاد یا لغو ادارات خلاف قانون اساسی و باطل دانسته شده؛ بنابراین ولسی جرگه لازم می‌بیند در این مورد تصمیم گیری کند.

همرسانی کنید!