17 حمل 1392 - همه اخبار

ولسی جرگه به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد

ولسی جرگه به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد

ولسی جرگه به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد

وزراء اطلاعات و فرهنگ و معادن افغانستان امروز توانستند برای بار دوم رای اعتماد ولسی جرگه را به دست آرند.

مساله دادن رای اعتماد و عدم اعتماد به سید مخدوم رهین و وحید الله شهرانی پس از آن مطرح شد که آنها به روز چهارشنبه هفته گذشته نتوانستند قناعت وکلا را در خصوص مصرف بودجه انکشافی سال 1390 این وزارت ها حاصل کنند.

ولسی جرگه افغانستان اخیراً تصمیم گرفت که یازده تن از وزیران کابینه حکومت را که کمتر از 50 درصد بودجه های انکشافی سال 1390 خود را مصرف کرده اند، استیضاح کند.

از این میان وزیران اطلاعات و فرهنگ، معادن، انرژی و آب، اقتصاد، معارف، تجارت و صنایع و  مبارزه با مواد مخدر به روز های دوشنبه و چهارشنبه گذشته از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند.

اما ولسی جرگه خلاف فیصله قبلی این جرگه امروز تصمیم گرفت که  وزیران فعلی داخله، دفاع، انکشاف شهری و تحصیلات عالی را استیضاح نکند زیرا آنها در سال 1390 شمسی در راس این وزارت ها قرار نداشتند.

بیشتر بخوانید  ابراز امیدواری سهیل شاهین به لغو تحریم‌های امریکا علیه حکومت طالبان
همرسانی کنید!