- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

وضعیت بد اقتصادی پناهجویان افغان در هند

آریانانیوز: پناهجویان افغان در هند می‌گویند، عدم رسیده‌گی و رد درخواست شان از سوی سازمان ملل متحد در دهلی نو آنان را با چالش مواجه کرده است…

به نقل از رسانه ها، پناهجویان افغان در هند می‌گویند، عدم رسیده‌گی و رد درخواست شان از سوی سازمان ملل متحد در دهلی نو آنان را با چالش مواجه کرده و حتی از سوی دولت هند جریمه و یا هم زندانی می‌شوند.

این پناهجویان که با وضعیت بد اقتصادی مواجه اند تاکید دارند که رد درخواست پناهنده‌گی شان از سوی سازمان ملل سبب می‌شود تا به حکومت هند جریمه بپردازند، در غیر آن زندانی می‌شوند.

اما، سفارت افغانستان در دهلی نو، تأکید دارد که به مشکلات پناهجویان رسیده‌گی خواهد شد.