- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

سخنان وزیر امور خارجه در نشست تقویت اجماع در حمایت از روند صلح

آریانانیوز: وزیر امور خارجه در نخستین نشست کمیسیون امور منطقه یی و بین‌المللی شورای عالی مصالحه‌ی ملی که تحت عنوان تقویت اجماع در حمایت از روند صلح دایر گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد…

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه در نخستین نشست کمیسیون امور منطقه یی و بین‌المللی شورای عالی مصالحه‌ی ملی که تحت عنوان تقویت اجماع در حمایت از روند صلح، با اشتراک داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی، محمد معصوم استانکزی رییس هیأت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان، سفرا و نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی مقیم کابل، از طریق ویدیو کنفرانس دایر گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

وزیر امور خارجه در سخنرانی اش‌، با ابراز سپاس و امتنان از حمایت کشورها و سازمان های جهانی از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان، در پیوند به به آخرین تلاش‌‌های منطقه‌یی و بین‌المللی در حمایت از گفتگوهای صلح، دستآورد های کنفرانس ژنیو برای افغانستان، نشست وزرای امور خارجه‌ کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌های اسلامی و تلاش‌های وزارت امور خارجه برای جلب دیدگاه های علمای دینی جهان اسلام مبنی بر عدم مشروع دانست جنگ و خشونت جاری در افغانستان صحبت نمود.

به نقل از وزارت امور خارجه، آقای اتمر در ادامه سخنانش، نقش اجماع منطقه یی و جهانی در حمایت از صلح و توسعه اقتصادی افغانستان را مهم دانسته، بر حفظ دستاوردهای ۱۹ ساله اخیر در مذاکرات صلح تاکید کرد.

درین نشست، داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی و محمد معصوم استانکزی رییس هیأت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان نیز در پیوند به روند مذاکرات صلح، مشوره های هیات مذاکره کننده جمهوی اسلامی افغانستان، نقش حمایت جامعۀ جهانی از تلاش‌های صلح، حفظ دستآوردهای 19 ساله اخیر صحبت کرده و بر تداوم نشست ها و مشوره های شان، تاکید کردند.

همچنان، سفرا و نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک کننده در این نشست با ابراز سپاس و امتنان از شورای عالی مصالحه، وزارت امور خارجه و وزارت دولت در امور صلح برای برگزاری این نشست، حمایت شان را از ادامه گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها،آغاز مجدد مذاکرات به وقت و زمان آن و برقراری آتش بس اعلام داشتند.