چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟

چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟

آریانا نیوز: بنابر اعلام سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، اسناد و مدارک مالک این شهرک جعلی تثبیت شده‌است…

وزارت عدلیه طالبان شهرک سردارمحمد داوودخان واقع در ولسوالی پغمان کابل را دولتی اعلام و آن را مصادره کرده‌است.

برکت‌الله رسولی؛ سخنگوی وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه 13 سرطان، گفته که این وزارت، زمین یک شهرک موسوم به شهرک سردارمحمد داوود خان را در ولسوالی پغمان کابل مصادره کرده است.

او افزوده که یک محکمه ویژه برای رسیده‌گی به قضایای زمین‌های غصب شده طالبان؛ 556 جریب زمین این شهرک را دولتی تثبیت کرده‌است.

سخنگوی وزارت عدلیه طالبان تصریح کرده که اسناد و مدارک مالک این شهرک جعلی تثبیت شده‌است.

گفتنی است که شهرک داوودخان چندین سال پیش، توسط نجیب زراب با توافق شاروالی کابل اعمار شد.

این شهرک بر زمین‌های که ملکیت داوودخان شاه سابق افغانستان است، ساخته شده‌است.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت معارف درباره تکذیب خبر‌های مبنی بازگشایی مکاتب خصوصی برای دختران
همرسانی کنید!