- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

سخنان سخنگوی وزارت صحت عامه درباره آغاز تطبیق واکسین ضد کرونا در افغانستان

آریانانیوز: به گفته داکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه، قرار است بزودی تأییدی واکسین ضد کوید -۱۹ کمکی هند از سازمان صحی جهان گرفته شود…

هند، ۵۰۰ هزار دوز واکسین تولیدی شرکت اس‌آی‌آی را به افغانستان کمک کرده است.

داکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه گفت، شرکت تولیدی این واکسین تاکنون اجازه تطبیق را نگرفته است.

او در مورد آغاز تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا افزود: سازمان صحی جهان تاریخ خاصی را تعین نکرده، اما تماس های که ما با این سازمان داشتیم گفته که تا اواسط هفتهٔ پیشرو.

آقای نظری گفت، بنابر پلان عملیاتی از قبل ترتیب شده نخست کارمندان صحی و به تعقیب آن بر اساسی فیصله رییس جمهور و شورای امنیت نیروهای امنیتی و دفاعی و در نهایت خبرنگاران که در داخل کشور کار می کنند، واکسین می شوند.