2 سرطان 1395 - همه اخبار

وزارت دفاع ملی خبر استفاده از اطفال در صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی را رد کرد

وزارت دفاع ملی خبر استفاده از اطفال در صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی را رد کرد

آریانا نیوز: وزارت دفاع ملی به مردم شریف خویش اطمینان میدهد که این وزارت در پروسه جلب و جذب همیشه کوشا بوده و هیچ وقت نمی خواهد تا خدای ناخواسته با استفاده از جلب و جذب جوانان تحت سن زنده گی آنان را به خطر مواجه کند.

 

تورنجنرال دولت “وزیری”  سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:

 

کابل-افغانستان: اخیرا گزارش از سوی رادیوی آزادی که طی مصاحبه با عبدالله عابدی مسوول حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون حقوقو بشر افغانستان  انجام داده به نقل از وی به نشر رسانیده که گویا از اطفال در صفوف نیرو های دفاعی وامنیتی افغانستان استفاده میشود.

 

وزارت دفاع ملی  با احترام به تمام قوانین و میثاق های ملی و بین الملللی حقوق سعی نموده که از جذب افراد زیر سن قانونی در اردوی ملی جلوگیری نموده و همیشه به قوماندانی های جلب و جذب خویش  دستور داده تا  در این رابطه به این موضوع جدی باشند ، که خوشبختانه این وزارت توانسته است تا در یک پروسه کاملا شفاف جوانان اعم از پسر و دختر را که علاقمند خدمت در صفوف اردوی ملی باشد و سن قاونی خویش (18) سال  را تکمیل نموده باشد جلب نماید که به یاری خداوند و همکاری مردم وطندوست کشور همه روزه در تعداد این جوانان افزوده میشوند.

 

بنا وزارت دفاع ملی به مردم شریف خویش اطمینان میدهد که این وزارت در پروسه جلب و جذب همیشه کوشا بوده و هیچ وقت نمی خواهد تا خدای ناخواسته با استفاده از جلب و جذب جوانان تحت سن زنده گی آنان را به خطر مواجه کند .

بیشتر بخوانید  خواجه آصف: خاک افغانستان امن است!

 

البته اگر ثابت شود که مسوولین جلب و جذب چنین اشتباه  را مرتکب شوند تحت تعقیب عدلی و قضائی قرار گرفته که در آنصورت موضوع را به هموطنان خویش شریک خواهیم ساخت.

همرسانی کنید!