اظهارات تازه سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه

اظهارات تازه سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه

آریانا نیوز: سرپرست وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان درنشستی در ولایت جوزجان گفته که غرب برای ما نان و امکانات نمی‌دهند که فرمان بازکردن مکاتب دخترانه را بدهند…

وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان بامداد روزشنبه (اول میزان) گفته که ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی این گروه درنشستی در ولایت جوزجان صحبت کرده است.

او خطاب به غرب گفته که چهار راه دارید ما می‌گویم مشاور ما شوید بعد مشوره دهید که به تعلیم زنان و دختران اجازه دهیم، یا حاکم ما باشید که بالای حکم کنید، یا نان و امکانات دهید باز فرمان دهید که مکاتب دخترانه را باز کنیم و یا هم با زور بالای ما اجبار کنید که نمی‌توانید.

او می‌گوید نه ما مشوره غرب را می‌خواهیم نه بالای ما حاکم هستند، نه به ما نان می‌دهند و نه از طریق زور می توانند مکاتب زنانه را سر ما بازکنند پس به ناحق خودتان را خسته نکنید.

گفتنی است که با تسلط مجدد گروه طالبان درافغانستان زنان و دختران کشور از تعلیم و کار محروم شده و در چهار دیوار‌های خانه زندانی شدند

بیشتر بخوانید  جزییات دیدار سرپرست وزارت دفاع طالبان با هیئت علمای جهان اسلام
همرسانی کنید!