- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

استقبال وزارت امور خارجه از موقف اتحادیه اروپا و کانادا در پیوند به مذاکرات صلح

آریانانیوز: وزارت امور خارجه با نشر اعلامیه ای از موقف اصولی سران مأموریت های دیپلوماتیک اتحادیه اروپا و کانادا در پیوند به آغاز مذاکرات زودهنگام صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان استقبال کرد…

در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از اعلامیهٔ مشترک سران مأموریت های دیپلوماتیک اتحادیهٔ اروپا و کانادا در کابل در پیوند به آغاز مذاکرات زودهنگام صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان استقبال می‌کند.

این اعلامیه دقیقاً به فرصت تاریخی اشاره دارد که گفتگوهای صلح مساعد می سازد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان کاملاً متعهد است تا فرصت پیش‌آمده را مغتنم شمرده، منازعهٔ کنونی را از راه مذاکره به پایان رساند.

افزون بر این، دولت افغانستان با حسن‌نیت و ارادهٔ سازنده وارد مذاکرات می‌شود ‌که مصداق برجستهٔ آن آزادی زندانیان طالبان است. آزادی زندانیان گامی فراتر از تعهدات حکومت افغانستان بوده و اعلامیهٔ نشر شده این اقدام را همچون حسن‌نیت برای اعتمادسازی به‌رسمیت شناخته است.

دولت افغانستان با تأکید بر فراخوانی که در اعلامیه آمده، از طالبان می‌طلبد تا برخورد همسان نموده با برقراری آتش‌بس و کاهش فوری خشونت‌ها موافقت کنند.

دیدگاه حکومت افغانستان در پیوند به برآیند گفتگوهای صلح این است که همه افغان‌ها، اعم از زن و مرد، با حفظ حقوق اساسی‌شان، مسیر پیشرفت و بالنده‌گی را ادامه دهند.

افغانستان از اتحادیهٔ اروپا و سایر کشورهای دوست به‌دلیل حمایت بی‌دریغ‌شان از روند صلح در این کشور سپاسگزاری می‌کند.