8 حمل 1396 - همه اخبار

ورکشاپ آموزشی پروگرام غذایی جهان برگزار شد

ورکشاپ

آریانا نیوز: ورکشاپ 4روزه آموزشی پروگرام غذایی جهان  برای ۳۴ تن ازکارمندان مرکزی و ساحوی، برگزار شد.

 

محل برگزاری مراسم در تالار کنفرانس های انستیتیوت انکشاف دهات وزارت احیأ و انکشاف دهات بود.

 

سخنرانان این مراسم، نصیر احمد پویل رئیس انسجام و پاسخ به حوادث وزارت احیأ و انکشاف دهات و خانم نواکوا فکناگا معاون پروگرام غذایی جهان در افغانستان راجع، به اثرمندی تدویر همچو ورکشاپ ها صحبت های همه جانبه نمودند.

 

طی سه روز دیگر ورکشاپ متذکره موضوعات از قبیل، تغذیه مواد غذایی، سیلاب ها، زلزله و انواع آن، مدیریت و جلوگیری از وقوع حوادث، انتقال خطر، امنیت غذایی، آلوده گی آب و هوا و سایر موضوعات مربوط، از طرف استادان مجرب پوهنتون کابل و پروگرام غذایی جهان پیش برده می شود.

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی طالبان درباره بازگشایی سفارت امریکا در کابل
همرسانی کنید!