بخش : اجتماعی, اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه شنبه, ۷ سنبله , ۱۳۹۶ لینک کوتاه خبر :

پایان ورکشاب آموزشی سه روزه روسایی مهاجرین ولایتی

عالمی بلخی

آریانانیوز: این ورکشاب که روز شنبه آغاز، و در مدت سه روز ادامه داشت، پیشرفت­ و چالش های وزارت را در سطح مرکز و ولایات به بحث گرفته، و به استفاده مناسب از فرصت های پیشرو نیز تأکید نموده اند.


ورکشاب سه روزه که با حضور داشت سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان، معینان، روسا و نماینده نهادهای کمک کننده بین المللی در افغانستان، روسایی مرکزی و ولایتی افتتاح گردیده بود، روی دست آوردهای وزارت، چالش و پیشنهادهای روسایی ولایتی بحث و تبادل نظر نموده اند.

این ورکشاب که روز شنبه آغاز، و در مدت سه روز ادامه داشت، پیشرفت­ و چالش های وزارت را در سطح مرکز و ولایات به بحث گرفته، و به استفاده مناسب از فرصت های پیشرو نیز تأکید نموده اند.

در این ورکشاب سه روزه، روسایی مرکزی تمام فعالیت ها، دست آوردها و چالش های خود را طی پریزینتیشن مطرح نموده اند، و از ریاست های ولایتی خواسته اند، تا همکاری های بیشتر را در حوزه مسوولیت کاری خویش با ریاست های مرکزی نمایند.

پس از این رییس و نماینده نهادهای کمک کننده بین المللی از جمله سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه اوچا (OCHA) پیرامون فعالیت ها و عملکرد های مهم خود در سطح مرکز و ولایات سخن گفته، و از همکاری های بیشترشان با وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در راستای بهبودیت وضیعت مهاجرین نیز خبر داده اند.

هم­چنان سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان گفت، که از زمان شکل گیری حکومت وحدت ملی تا اکنون به تعداد 2 ملیون عودت کننده و بیش از 1 ملیون بیجاشده در کشور سرازیر شده ­اند، که بر اساس مدیریت قوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده­گان و همکاری نهادهای کمک کننده بین المللی این بیجاشده­گان و عودت کننده گان دوباره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند.

از سوی دیگر سید حسین عالمی بلخی تأکید نمود که این وزارت در طی سه سال گذشته در عرصه مهاجرت و بیجاشده­گی در حدود 800 ملیون دالر امریکایی کمک های نقدی جذب نموده است.

وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان افزود که این وزارت از آغاز سال مالی تا اکنون 73 فیصد بودیجه انکشافی خویش را به مصرف رسانیده، و نیز از سوی اداره تدارکاتی ملی یک صدیق نامه ظرفیت تدارکاتی را بدست آورده است.

همرسانی کنید!
برچسب ها

آخرین اخبار