27 میزان 1394 - همه اخبار

ورود داروهای بی‌کیفیت از کشورهای همسایه به افغانستان

ورود داروهای بی‌کیفیت از کشورهای همسایه به افغانستان

آریانا نیوز: در شش ماه گذشته سال جاری به ارزش 400 میلیون دالر دارو از کشورهای خارج به افغانستان وارد شده است.

 

در کشور 800 شرکت داروی بی‌کیفیت وارد می‌کنند.

 

داکتر فیروز وزیر صحت گفت: در شش ماه گذشته سال جاری به ارزش 400 میلیون دالر دارو از کشورهای خارج به افغانستان وارد شده است. این داروها از کشورهای پاکستان و هند وارد کشور شده اند.

 

از میان 1000 شرکت وارد کننده دارو، تنها تعداد 200 شرکت داروهای باکیفیت وارد کرده است.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت معارف درباره تکذیب خبر‌های مبنی بازگشایی مکاتب خصوصی برای دختران
همرسانی کنید!