22 عقرب 1393 - همه اخبار

واکنش های متفاوت در مورد حکم متهمین کابلبانک

واکنش های متفاوت در مورد حکم متهمین کابلبانک

 

اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان ازحکم محکمه اختصاصی استیناف در مورد متهمین قضیه کابل بانک استقبال میکند و این کار را برای تقویت سیستم بانکداری در کشورمان مهم میداند.

 

نجیب الله امیری سرپرست این اتحادیه روز گذشته گفت که با صدور این حکم محکمه،افغانستان اعتبار جهانی بانکداری را کسب خواهد کرد.

 

آقای امیری افزود که، این فیصله برای محو فساد در سیستم بانکی موثر میباشد:

 

” طبعاً چنین اقدامات که صورت میگیرد موثرمیباشند،واین نتیجه خوبی خواهد داشت، درصورتی که افراد شایسته گماشته شوند باید افراد که درفساد آغشته هستند از وظیفه برکنارشوند وبه تطبیق قانون باید اقدام شود. ”

 

این درحالیست که محکمه اختصاصی استنیاف روز سه شنبه خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود دو تن از روسای کابل بانک را به ده سال زندان و پرداخت صد ها ملیون دالرمحکوم کرد.

 

همچنان محکمه اختصاصی استیناف،به منجمد ساختن جایداد های محمود کرزی برادر حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان وحسین فهیم برادر قسیم فهیم و شماری از اشخاص و شرکت های دیگر حکم کرد.

 

از سوی دیگر معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه تصمیم نهایی در مورد قضیه کابل بانک را مهم خوانده اما در مورد شفافیت این روند ابراز نگرانی میکند.

 

منورشاه بهادری گفت تا زمانیکه در ادارات عدلی و قضایی تغییرات ایجاد نگردد و جلو فساد گرفته نشود شفافیت این قضیه سوال برانگیز خواهد بود:

 

” من گمان نمی کنم،فیصله که دیروز صورت گرفت شفاف باشد،درحقیقت باید ریس جمهور اول روسای ادارات عدلی وقضایی خود را تعین میکرد بعداً این قضیه را به بررسی می سپرد. ”

بیشتر بخوانید  گزارش نگران‌کننده‌ سازمان ملل درباره مصرف مواد مخدر در افغانستان

 

آقای بهادری همچنان گفت تعدادی از گروه های تلاش می ورزند که جلو تحقیق در مورد این قضیه را بگیرند.

 

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درآغازکارش به نهاد های عدلی وقضایی کشوروظیفه سپرد تا دربرگشتاندن دارایی های کابل بانک اقدام کند.

 

دراین حال شماری از باشنده گان شهر کابل از این اقدام حکومت افغانستان ابراز قدردانی میکنند.

 

چند تن از این باشنده گان در مورد گفتند:

 

” دررابطه به موضوع کابلبانک ما خوشحال هستیم ازحکومت،وازفرامین رییس جمهورافغانستان، اگر حکومت یک اداره سالم داشته باشد درآینده فکر نمی کنم چنین مساله تکرار شود،واگر نداشته باشد درآینده ممکن شاهد چنین قضایا باشیم. ”

 

” اسم من احمد جاوید اگراین واقعیت داشته باشد و اگر دولت واقعاً چنین جدیت درهر کاربکند بهتریک کارو نیک است. ”

 

” مجرمین کابل بانک دستگیرشدند ازآنها تحقیق صورت گرفت ما بسیار خوشحال هستیم و توقوع مردم ازحکومت زیاد شده میرود. ”

 

کابل بانک درماه اگیست سال 2010 میلادی با بیرون ساختن بیش از نه صد ملیون دالر توسط شرکای بزرگ آن با بحران مواجه شد.

 

تاحال از جمع 21 فرد متهم دراین قضیه 12 تن آنها درمحکمه حضور یافتند و وزارت داخله افغانستان گفته است که پنج تن از متهمان قضیه این بانک را تازه دستگیر کرده است.

همرسانی کنید!