27 حوت 1393 - همه اخبار

هیئت ولسی جرگه باید در گفتگو های صلح اشتراک داشته باشد

هیئت ولسی جرگه باید در گفتگو های صلح اشتراک داشته باشد

خوشبینی ها بر انجام گفتگو های احتمالی صلح با طالبان مسلح بسیاری ها را امیدوار کرده است و حال نماینده گان مردم در شورای ملی نیز تاکید دارند که هیئتی از آنان نیز باید در این گفتگو ها اشتراک کنند.

 

نذیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز گذشته گفت که قرار است هیئت ولسی جرگه فردا در باره روشن شدن اجندای حکومت افغانستان برای گفتگو های صلح با رییس جمهور غنی دیدار کند.

 

آقای احمدزی می گوید که اعضای ولسی جرگه از رییس جمهور خواستار اشتراک هیئت این جرگه در گفتگو های صلح با طالبان مسلح خواهد شد.

 

آقای احمدزی می گوید که بدون حضور نماینده گان مردم در گفتگو های صلح با طالبان این گفتگو ها معنی نخواهد داشت:

 

“ما در بارهء اینکه گفتگو های صلح تا چه اندازه پیشرفت کرده است و اجندای حکومت برای انجام آن گفتگو ها چیست فردا با رییس جمهور دیدار می کنیم و اعضای شورای عالی صلح را نیز ملاقات خواهیم کرد.

 

حرف خوب این است که باید نماینده گان مردم در این گونه موضوعات اشتراک و در جریان باشند و در بارهء این که باید نماینده گان مردم در گفتگو های صلح با طالبان حضور داشته باشند نیز با رییس جمهور فردا گفتگو خواهیم کرد.”

 

هیئت ولسی جرگه افغانستان در حالی از دیدار با رییس جمهور برای روشن شدن اجندای حکومت در گفتگو های صلح دیدار خواهد کرد که پیش از این، شورای ملی از گفتگو  های مبهم حکومت با طالبان انتقاد کرده است.

بیشتر بخوانید  اظهارات تازه سخنگوی طالبان درباره تحصیل دختران در افغانستان

 

با اینحال رییس مشرانو جرگهء افغانستان طالبان را برادر خطاب می کند، اما هشدار می دهد اگر این گروه به روند صلح افغانستان حرمت نگذارد باید در برابر آنان پاسخ مشابه داشت.

 

فضل هادی مسلمیار رییس این جرگه تاکید می کند که اگر گروه طالبان از آدرس استخبارات پاکستان در گفتگو های صلح حضور پیدا کند، این یک دسیسه تازه اسلام آباد خواهد بود:

 

“اگر طرف گفتگو های ما طالبان است برادر ما است و ما به صلح نیاز داریم و از این روند استقبال می کنیم، اما اگر این گروه از آدرس استخبارات پاکستان گفتگو کند و یا طرف گفتگو ها پاکستان باشد برای ما پذیرفتنی نیست و پشت پرده حرف های دیگری خواهد بود و این یک دسیسه این کشور است که به سود افغانستان نخواهد بود.”

 

ولسی جرگه افغانستان در حالی تلاش دارد تا با رییس جمهور در باره اشتراک هیئت این جرگه در گفتگو های صلح دیدار کند که مقامات حکومتی افغانستان تایید کرده اند که ممکن در آینده نزدیک گفتگو های صلح با طالبان آغاز شود.

 

در این حال مردم و نهاد های مدنی نیز از گفتگو های احتمالی صلح با طالبان استقبال می کنند اما می گویند که حکومت افغانستان در این گفتگوها باید دست آورد های سیزده ساله را نادیده نگیرد.

همرسانی کنید!