- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

جای خالی پرسش برانگیز هندی ها در مذاکرات صلح افغانستان

آریانانیوز: هند تاکنون هیچ نقشی در مذاکرات صلح افغانستان نداشته و در مذاکرات با طالبان از دهلی نو دعوت نشده است…

هند از بی توجهی به این کشور در مذاکرات صلح افغانستان و بی اعتنایی امریکا به نگرانی های دهلی نو در خصوص مذاکرات با گروه طالبان ناراضی است.

نشریه تایمز او ایندیا نوشت: پاکستان روز یکشنبه این هفته با پیوستن به روسیه، چین و امریکا برای طراحی توافق صلح با طالبان، وارد مرکز مذاکرات صلح افغانستان شد این در حالی است که نقش هند در آینده افغانستان نادیده گرفته شده و در مذاکرات با طالبان از دهلی نو دعوت نشده است.

شیدا عبدعلی سفیر پیشین افغانستان در هند گفت: تلاش ۱۸ ساله هند برای گسترش روابط با افغانستان نباید در این موقعیت نابود شود. بی تفاوتی هند نسبت به وضعیت در حال تغییر در افغانستان در دراز مدت برای این کشور گران تمام خواهد شد.

وی افزود: باید اطمینان داده شود که روند دموکراتیک در افغانستان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. افغانستان نباید به دوران تاریک پیش از سال ۲۰۰۱ بازگردد. حضور هند در افغانستان به حیث یک کشور مورد اعتماد اهمیت دارد.

هند تاکنون هیچ نقشی در مذاکرات صلح افغانستان نداشته است و به نگرانی‌های این کشور نیز توجهی نشده است.