- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

هشدار شدید اللحن سرور دانش به طالبان

آریانانیوز: معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی خطاب به طالبان گفت این گروه جنگ‌طلب و خونریز ‌خوانده که دستشان به خون آلوده است باید پاسخگوی کشتار مردم و ویرانی زیربناهای افغانستان باشد…

سرور دانش، معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی در مصاحبه ای مطبوعاتی گفته است: حکومت، نخبگان و مردم افغانستان در پیوند به صلح دیدگاه مشترکی دارند و هیچگاه از موضع ضعف با عده‌ای تروریست که دستشان به خون مردم آلوده است دست صلح و دوستی نخواهند داد و صلح و امنیت را گدایی نمی‌کنند. او خطاب به طالبان می‌گوید: این گروه باید پاسخگوی کشتار مردم و ویرانی زیربناهای افغانستان باشد.

به نقل از روزنامه ماندگار، وی طالبان را جمعی جنگ‌طلب و خونریز ‌خوانده و افزود: این گروه، هرگز نمی‌تواند جمعی مجاهد باشند و دفاع نیروهای اردوی ملی علیه آن‌ها دفاعی مشروع است.

آقای دانش، از دورۀ حکومت طالبان به حیث تجربه‏ ای ناکام یاد کرد که افغانستان را به حیث مرکز تروریزم جهانی به دنیا معرفی کرده، وحدت مردم را از بین برد و فرهنگ و تاریخ افغانستان را نابود ساخت.

وی می‌گوید قانون اساسی برمبنای دین اسلام است و حکومت باید از مردم حمایت ‌کند. او طالبان را علت عمدۀ ظهور داعش در افغانستان ‌خوانده و می‌افزاید که این طالبان بودند که از اسلام برداشت نادرست می کنند. آنها باید بدون پیش‌شرط دست از جنگ برداشته و آتش‌بس کنند سپس زمینۀ گفتگوها با آنها فراهم ‌شود. اینکه امریکا با آن‌ها مذاکره کند و به توافقی برسد برای مردم افغانستان و نخبگان و سیاستمداران هیچ ارزشی ندارد. چون غربی‌ها این فرایند را تنها برای امنیت و امکان استقرار خود می‌خواهند.

آقای دانش؛ نظام سیاسی، قانون اساسی، دستاوردهای دیموکراسی در دو دهۀ گذشته، آزادی بیان، رسانه‌ها، دسترسی به اطلاعات، جامعۀ مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان را از جمله خطوط قرمز حکومت برای گفتگوها با طالبان بعد از دست کشیدن از خونریزی عنوان کرد.