- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

هشدار جنرال مراد به شورشیان در مزارشریف

آریانانیوز: معیین ارشد امنیتی وزارت داخله به شورشیان هشدار داد…

معیین ارشد امنیتی وزارت داخله در مراسم برافراشتن جهنده زیارت سخی در کابل اشتراک کرد.

مراد علی مراد، در این مراسم به شورشیان هشدار داد که اگر به روند صلح نپیوندند، سرکوب خواهند شد.
مراسم برافراشتن جهنده زیارت سخی در میان تدابیر شدید امنیتی راه اندازی شد.