- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

پیام هشدارآمیز ابراهیم الکوزی برای اشرف غنی

آریانانیوز: ابراهیم الکوزی در یک نشست خبری گفت: غنی باید، به دلیل ۴۰۰ فرد ملکی که در چهارراهی صدارت کشته شد حساب بدهد…

ابراهیم الکوزی یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در نشستی، تحریم دسته‌ی انتخاباتی خود را از انتخابات ۶ میزان اعلام کرد.

این نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری هم‌چنان گفته است که محمد اشرف غنی باید حساب تلفات نظامیان و افراد ملکی دوره پنج ساله‌اش را به ملت بدهد.

ابراهیم الکوزی امروز در یک نشست خبری، با انتقاد از عدم تامین امنیت جان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت که با این وضعیت رفتن به طرف انتخابات اشتباه بزرگ است.

آقای الکوزی در این نشست گفت: غنی باید، به دلیل ۴۰۰ فرد ملکی که در چهارراهی صدارت کشته شد حساب بدهد، در مورد حمله به قول ارودی شاهین در بلخ حساب بدهد، حساب تلفات جنبش روشنایی و جنبش رستاخیر تغییر را بدهد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از نهادهای عدلی و قضایی خواسته است تا رییس جمهور غنی را به دلیل همین موارد یاد شده به زندان بیندازد.