- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تعین محمد هارون چخانسوری به حیث سرپرست جدید وزارت امور خارجه

آریانانیوز: محمد هارون چخانسوری طی حکمی به حیث سرپرست جدید وزارت امور خارجه تعین شد…

ارگ ریاست جمهوری نوشت: بر اساس حکم محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، محمد هارون چخانسوری در بست مافوق رتبه به حیث معین سیاسی و تا زمان تعین وزیر جدید به حیث سرپرست وزارت امور خارجه، تعین شد.

در حکم رییس جمهور غنی آمده است، که معین سیاسی وزارت امور خارجه علاوه بر وظایف اساسی خویش مسوولیت رهبری روند اصلاحات را به عهده دارد.
همچنین رییس جمهور گفته است، که معین سیاسی وزارت امور خارجه مکلف است به منظور تأمین اصلاحات همه جانبه، بهبود کیفیت کاری و به وجود آمدن اداره مؤثر و مسلکی موارد ذیل را تطبیق نماید:
• تحلیل وضعیت کنونی، تعین معیارهای کفایت و ارزیابی تمام کارمندان به اساس معیارات تعین شده؛
• بازنگری مقررات، طرزالعمل‌ها و لوایح وزارت به منظور بلند بردن موثریت اداره و نماینده گی‌های سیاسی و قونسلی و توسعه و ایجاد سیستم‌های الکترونیکی؛
• راه اندازی امتحان لسان‌های بین المللی و امتحانات اختصاصی (افغانستان شناسی؛ دانش سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان) برای کارمندان آن وزارت؛
• بازنگری تشکیل وزارت به اساس نیازمندی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرن ۲۱؛
• شناسایی ظرفیت‌ها به اساس تخصص، مهارت و تجربه به منظور تطبیق اهداف مشخص پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان.
• معینان وزرات مکلف اند غرض تطبیق مواد مندرج این حکم با معین سیاسی همکاری همه جانبه نمایند.