- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ابراز نگرانی پاکستان از حضور داعش در افغانستان

آریانانیوز: جنرال آصف غفور گفت: پاکستان تهدید داعش را از افغانستان حس می کند…

رییس سرویس مطبوعاتی نیروهای اردوی پاکستان گفت: داعش یک تهدید جهانی است و اگر شما تمرکز و نفوذ این گروه را در درون افغانستان مشاهده می کنید، می بیند که به طور فزاینده ای چین و روسیه را این مشکل تهدید خواهد کرد. بنابراین شما باید با آن برخورد کنید. اگر شما هم اکنون با داعش برخورد نکنید، پس از آن این تنها تهدیدی برای افغانستان نخواهد بود، بلکه همه جهان را تهدید خواهد کرد .

از دید وی، روسیه نقش مهمی را در از بین بردن تهدید داعش در افغانستان بازی کرده می تواند.

او تاکید کرد، که در مرحله نخست، به همین دلیل است که ما در امتداد سرحد افغانستان-پاکستان حضور خود را حفظ می کنیم و در مرحله دوم، ما یک سیستم نظارت پیچیده تر در سرحد داریم.

بر اساس گفته های غفور، مقام های پاکستان حصارکشی در سرحد با افغانستان را تقریبا تکمیل کرده و همین طور گروه های آزاد در سراسر سرحد از بین خواهد رفت.

علاوه بر این، رییس سرویس مطبوعاتی اردوی پاکستان خاطر نشان کرد، که پاکستان قصد دارد سیستم نظارت الکترونیکی را در امتداد این حصارکشی نصب کند.