- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ابراز نگرانی سیما سمر از افکار زن ستیزانه طالبان

آریانانیوز: سیما سمر، رییس کیمسیون حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از افکار زن ستیزانه طالبان از حکومت خواست تا، کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح و نهادهای دیگر دخیل در روند صلح نقش زنان را در این گفتگوها در نظر داشته باشند…

سیما سمر، رییس کیمسیون حقوق بشر افغانستان گفت: زنان در افغانستان بخش عظیمی ‌از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نهادهای مدافع حقوق زن همواره از نقش زنان در امور حکومتداری و داشتن حقوق منصافانه این قشر در کشور ابراز نگرانی کرده اند.

وی با ابراز نگرانی از افکار زن ستیزانه طالبان از حکومت خواست تا، کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح و نهادهای دیگر دخیل در روند صلح نقش زنان را در این گفتگوها در نظر داشته باشند.

چرا که اگر از عدالت چشم پوشی شود دور باطل منازعه در کشور تمدید خواهد شد و درد و رنج قربانیان التیام نشده دست به انتقام‌گیری می زنند.