24 دلو 1390 - همه اخبار

نکات عمده پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایتالیا منتشر شد

نکات عمده پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایتالیا منتشر شد

 

این موافقتنامه در روم بتاریخ 26 جنوری 2012 میلادی در چهار نسخهء اصلی به لسان های دری، پشتو، ایتالیایی و انگلیسی ترتیب و به امضا رسیده است.دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری طی یک اطلاعیه نکات عمده پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایتالیا را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از اطلاعیه مذکور، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایتالیا با تاکید به ادامه و توسعهء همکاری های درازمدت، با درک موجودیت تعهد قاطع جامعهء جهانی در حمایت از جمهوری اسلامی افغانستان در تکمیل پروسهء انتقال و تضمین صلح، ثبات، بازسازی و تبدیل نمودن افغانستان به عنوان یک کشور امن در منطقه و تضمین اینکه افغانستان دو باره تبدیل به پناه گاه امن گروه های تروریستی نگردد، قرار ذیل به توافق رسیدند:

توسعهء همکاری و ظرفیت سازی

به منظور رسیدن به هماهنگی بهتر و موثریت همکاری های دراز مدت، همکاری های ایتالیا در بخش های ذیل متمرکز می گردد:

- زراعت و انکشاف دهات ( به شمول معیشت های جایگزین مانند کشت زعفران)، حکومت داری و حاکمیت قانون، زیر ساختها، منابع طبیعی، صحی و کمک های بشری.

- بادرک نقش محرک زیر ساختها در تقویت تجارت و توسعه اقتصاد، ایتالیا متعهد به ادامهء تقویت و ارتقای زیر ساخت های سیستماتیک افغانستان می باشد. ساختن شاهراه کابل بامیان که همکاری های موفقانه با مقامات مربوط جانب فغانستان را بوجود آورد، یک نمونهء بارز می باشد.

ایتالیا از توسعه و انکشاف زیر ساخت های کلیدی ستراتیژیک در ولایت هرات حمایت می نماید، تا آنرا به عنوان مرکزی برای توسعهء تمام منطقه در افغانستان مبدل نماید. این حمایت در برگیرندهء پروژهء میدان هوایی هرات، جادهء چشت شریف- هرات و دیگر برنامه ها می باشد. به این منظور ایتالیا وجه نقدی 150 ملیون یورو را در 80 فیصد قرضه های کوچک حمایتی اختصاص می دهد. جانب ایتالیا از توسعهء شبکه سرک های بین الولایتی از طریق برنامه ملی ادامه می دهد.

- جهت پشتیبانی از اجرای پالیسی های مبارزه علیه فساد اداری و برنامه های ظرفیت سازی بخش های عمومی در سطوح ملی و محلی، جانب ایتالیا به حمایت خویش از طریق برنامه فعلی اولویت های ملی افغان ادامه می دهد. هم چنان جانب ایتالیا زمینهء کسب تخصص و آموزش برای کارمندان دولتی به شمول دیپلومات های افغان در موسسات تحصیلات عالی ایتالیا را فراهم می سازد.

* *

*همکاری های امنیتی*

جانب ایتالیا مصمم بودن خویش را در تعهدات خود در زمینهء مسایل امنیتی الی اتمام پروسهء انتقال در سال 2014 ابراز نموده و متعهد به ادامهء بیشتر آن در چارچوب فعالیت های ناتو و آیساف بعد از ختم پروسه انتقال در افغانستان می
باشد.

- ایتالیا به حمایت خود از نیروهای امنییتی افغان به خصوص از طریق اشتراک در آموزش و راهنمایی آنان و نیز تمرکز به ارائه مشورت بعد از سال 2014 میلادی به منظور ساختن و استوار نگهداشتن ظرفیت افغان ها در ادارهء مسئولیت امنیتی با در نظر داشت استندرد های بین المللی حقوق بشری ادامه می دهد.

- طرف ایتالیا همکاری های دو جانبه خویش را در تماس نزدیک با مقامات افغان به منظور اجرا و حمایت برنامه های آموزشی ویژه؛ برای نیروهای ملی امنیتی افغان ادامه می دهد.

- طرفین به اهمیت فعالیت های مشترکی که برای بهبود کنترول
سرحدی و افزودن ظرفیت نهاد های مسئول افغان در جمع آوری تکس گمرکات انجام یافته است، تاکید می نماید. ایتالیا آماده گی خود را برای ادامهء سهمگیری در ظرفیت سازی و آموزش مامورین گمرکات و پولیس سرحدی افغانستان از طریق برنامه هایی که بواسطه ایتالیا رهبری می شود ابراز می نماید.


*همکاری در امر مبارزه علیه مواد مخدر و تطبیق قانون*

- طرفین توافق دارند تا علیه این پدیده ها از طریق ترویج یک رویکرد منطقوی در هماهنگی با دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، همکاری نزدیک نمایند.

- اقدامات مناسب در جهت آموزش و پرورش پرسونل درگیر در فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر صورت می گیرد.

- جانب ایتالیا این موافقنامه را از طریق وزارت داخلهء خویش عملی می سازد و جانب جمهوری اسلامی افغانستان از طریق وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، عملی می سازد.

*همکاری های اقتصادی*

- طرفین بر اهمیت افزایش همکاری های تجارتی وسرمایه گذاری تاکید نموده و تعهد خویش را برای فراهم نمودن زمینهء مبادلات تجارتی تصریح می نمایند. همکاری های دوجانبهء اقتصادی سبب افزایش همکاری در بخش های سنگ مرمر،
تجارت محصولات زراعتی، منسوجات، سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و غیره عرصه های نیز شده است.

- طرفین متوجه اند که برای توسعه روابط تجارتی نیاز به تلاش بیشتر جانب دولت افغانستان وجود دارد تا محیط مناسب برای سرمایه گذاری و وضعیت مناسب امنیتی ایجاد شود.

- طرفین در نظر دارند تا اهداف مذاکرات خویش را روی مسایل مورد نیاز و فراهم نمودن محیط مناسب تجارتی و سرمایه گذاری خارجی در افغانستان متمرکز سازند.

*همکاری های فرهنگی *

طرفین در افزایش همکاری و تبادل اطلاعات در تجدید و حفاظت از میراث های تاریخی و باستان شناسی توافق دارند.

طرفین در تشویق روابط اکادمیک میان پوهنتون ها و ترویج لسان ایتالیایی در افغانستان مبادرت می ورزند.

جانب ایتالیا سالانه به تعداد 200 بورس آموزشی تحصیلات عالی در کشور ایتالیا را به جانب افغانستان اهدا می نماید.

*احکام نهایی*
این موافقتنامه در روم بتاریخ 26 جنوری 2012 میلادی در چهار نسخهء اصلی به لسان های دری، پشتو، ایتالیایی و انگلیسی ترتیب و به امضا رسیده است.

 

بیشتر بخوانید  درخواست فعالان حقوق زنان از امریکا برای بازداشت سرپرست وزارت داخله طالبان
همرسانی کنید!