19 ثور 1395 - همه اخبار

نقض ۹۲ موردی قانون اساسی افغانستان

نقض ۹۲ موردی قانون اساسی افغانستان

آریانا نیوز: قانون اساسی بیشتر از سوی ارگ نشینان، والیان، قوماندانان امنیه و زورمندان گروه های مسلح غیر مسئول نقض گردیده است.

گزارش تازه نهاد موسوم به خانه آزادی نشان می‌دهد که ۹۲ مورد در قانون اساسی افغانستان نقض گردیده است.

اعضای این نهاد دیروز هنگام نشر دومین گزارش تحقیقی تحت عنوان نقض قانون اساسی در ۱۳ سال عمر آن گفتند، قانون اساسی بیشتر از سوی قوه سه گانه دولت بخصوص قوه اجرائیه نقض گردیده است.

علی آقا مزیدی تحقیق کننده نهاد خانه آزادی می‌گوید، قانون اساسی بیشتر از سوی ارگ نشینان، والیان، قوماندانان امنیه و زورمندان گروه های مسلح غیر مسئول نقض گردیده است.

از سوی هم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌پذیرد که قانون اساسی افغانستان در مواردی نقض گردیده اما این کمیسیون می‌گوید نه به حدی که خانه آزادی افغانستان بیان کرده است.

بیشتر بخوانید  پیش‌بینی وضعیت هوا طی روزهای آینده؛ کدام ولایات کشور بارانی است؟
همرسانی کنید!