نشست تاپی تا دو ماه دیگر در کابل برگزار می شود

نشست تاپی تا دو ماه دیگر در کابل برگزار می شود

سه شرکت کلیدی خارجی می خواهند رهبری کنسرسیوم خط لولهء گاز موسوم به تاپی را به عهده گیرند.

 

این سخن را رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم در صحبت تلیفونی گفت و افزود:

 

“در بیستمین جلسهء تاپی کمپنی های بزرگی معلوم شد که خواهان علاقمندی استند. از جمله سه شرکت توتال فرانسه، آرتی گلوبل روسیه و چینا پایپلان است که در سطح بین المللی تجارب بسیار خوبی را از بابت انتقال پایپ لاین گاز و چنین پروژه های چندین ملیتی داشته است.”

 

صدیقی افزود که قرار است در بیست و یکمین نشست مقام های افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند دو ماه دیگر در کابل شرکت رهبری کننده اعلان شود.

 

“اگر مسألهء تخنیکی قابل تأمل پیش نیآید به هيأت رهبری بدون شک روی تعریف یک هيأت کنسرسیوم رهبری کننده در بیست و یکمین جلسهء که کابل میزبان آن خواهد بود، برندهء کنسرسیوم رهبری کننده حتماً اعلان خواهد شد.”

 

هدف اصلی پایپلاین تاپی این است که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و سپس به هند انتقال دهد.

 

صدیقی می گوید که این پروژه می تواند دروازهء همسویی اقتصادی را میان کشور های منطقه باز کند.

 

نفع این پروژه برای افغانستان چیست؟ صدیقی پاسخ می دهد:

 

“دولت افغانستان حق ترانزیت را تأدیه نمی کند بلکه اخذ می کند که این می تواند سالانه میلیون ها دالر منفعت اقتصادی را برای افغانستان به همراه داشته باشد. مسأله دوم این که این قرارداد میان ذینفعان سی سال زمانش مشخص شده که افغانستان درین سی سال که قرارداد اخذ می شود سه میلیارد متر مکعب گاز خریداری می کند.”

بیشتر بخوانید  دونالد ترمپ: خروج امریکا از افغانستان یک فرار شرم آور بود!

 

همچنان این پروژه می تواند زمینه کار را برای هزاران تن در داخل افغانستان فراهم کند.

 

اما، چالش امنیتی یکی از دشواری های فراروی گذشتن این پایپلاین از داخل افغانستان پنداشته می شود.

 

قرار است نزدیک به هشتصد کیلومتر این پروژه مهم اقتصادی از راه هرات، فراه، هلمند و قندهار به سوی پاکستان و هند بگذرد.

 

سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی افغانستان توان تأمین امنیت این پروژه را دارند.

 

“کشورهای ذینفع تعهد لازم را نسبت به تأمین امنیت این پروژه از جانب خودشان سپردند. ما به ارادهء کشورهای ذینفع و توانایی های نیروهای امنیتی ما داریم. چون در عمل این ها ثابت کرده اند که امنیت چندین پروژهء بزرگ معدن دیگر را مثل پروژهء نفتی آمو دریا، پروژه مس عینک در حیطهء از امکانات و فرصت های شان تأمین کنند.”

 

پایپلاین گاز تاپی 18 صد کیلومتر طول دارد که هزینهء آن نزدیک به هشت میلیارد دالر تخمین زده شده است.

 

به اساس یک گزارش، بانک توسعه یی آسیا هشدار داده است که تأخیر در تطبیق این پروژه می تواند هزینهء آن را تا به ده میلیارد دالر برساند.

همرسانی کنید!