- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

نخستین قربانی لویه جرگه مشورتی صلح

آریانانیوز: صبح امروز یک طفل نوزاد بخاطر برگزاری قیودات لویه جرگه فرمایشی صلح جان داد… 

صبح امروز یک طفل نوزاد در ایستگاه تلاشی پولیس واقع در پوهنتون کابل پس از آنکه اجازه منتقل شدن‌اش به شفاخانه از سوی موظفین پولیس داده نشد، جان داده است.

پدرطفلی که بخاطر برگزاری قیودات لویه جرگه فرمایشی طفلش را ازدست داده خطاب به اشرف غنی می گوید: نفس طفل مه را گرفتی داکتر گفت اگر ده دقیقه زودتر میرسیدی طفلت زنده بود. اشرف غنی اولاد تو در خارج است واز مصئونیت کامل بر خوردار است اولاد من در وطن است چرا نماندی زنده بماند!