2 میزان 1393 - همه اخبار

ناتو: احمدزی سند امنیتی را امضاء می کند

ناتو: احمدزی سند امنیتی را امضاء می کند

 

یک مقام ارشد ناتو که نخواسته اسمش ذکر شود به آژانس خبر رسانی رویترز گفته است که اشرف غنی احمدزی رییس جمهور منتخب افغانستان پس از ادای مراسم تحلیف روز دوشنبه آینده توافقنامه های باقی ماندن عساکر خارجی پس از سال 2014 در این کشور را روز سه شنبه امضا خواهد کرد.

 

ناتو ماموریت حربی خود در افغانستان را تا پایان سال جاری خاتمه می بخشد و با آغاز سال آینده ماموریت آموزش، مشوره دهی و حمایت قوت های افغان را آغاز می کند.

 

ولی این پلان ناتو هنگام مورد سوال قرار گرفت که رییس جمهور کنونی حامد کرزی توافقنامه های را که باقی ماندن نیرو های خارجی در افغانستان را قانونی می سازد امضا نکرد.

 

پس از اینکه اشرف غنی احمدزی روز یکشنبه گذشته رییس جمهور منتخب اعلان شد مانع از سر راه امضای توافقنامه امنیتی با امریکا و توافقنامهء وضعیت نیروها با ناتو دور گردید.

 

ودیر سافی، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفت که توافقنامهء امنیتی به نفع افغانستان بوده و چون اشرف غنی احمدزی از محتوای آن آگهی دارد باید آنرا در زود ترین فرصت امضاء کند.

 

 

مقام ارشد پیمان ناتو که نخواسته اسمش ذکر شود دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت:

 

” اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه آینده مراسم تحلیف را ادا می کند و پس از آن ما انتظار داریم که در بیست و چهار ساعت توافقنامه ها با امریکا و ناتو را امضا خواهد کرد و ما احتمالاً روز سه شنبه آینده در موقعیت آمادگی برای ماموریت سال آیندهء خود در افغانستان قرار خواهیم داشت.”

بیشتر بخوانید  چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟

 

در حدود چهل هزار سرباز ناتو در افغانستان مستقراند که بیش از سیزده هزار آنها امریکایی اند. انتظار می رود دوازده هزار سرباز خارجی و از این جمله هشت هزار عسکر امریکایی سال آینده در افغانستان باقی بمانند.

 

بر علاوهء این عساکر، یک هزار وهشت صد سرباز قوای خاص امریکا ماموریت ضد تروریزم را در افغانستان به پیش خواهند برد.

 

دیپلوماتان ارشد ناتو می گویند، اگر نزاع انتخابات افغانستان دو هفتهء دیگر طول می کشید این پیمان مجبور بود که همهء سربازان خود را از این کشور خارج سازد چون مطمین نبود که برای ادامهء عملیات خود پس از پایان سال جاری کدام مجوز قانونی بدست آورد.

همرسانی کنید!