12 سرطان 1393 - همه اخبار

مهاجرت 75 هزار تن از وزیرستان به افغانستان

مهاجرت 75 هزار تن از وزیرستان به افغانستان

مهاجرت  

در اثر عملیات اردوی پاکستان از دو هفته به این سو، در وزیرستان شمالی، 75 هزار نفر به افغانستان مهاجر شده اند.

ادارهء کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان یا ( یو ان ایچ سی آر )، اداره جهانی مواد غذایی یا (دبلیو اف پی، )، سازمان صحی جهانی یا (دبلیو،ایچ، او) و شماری از موسسات و نهاد های امداد رسانی به خاطر کمک های هماهنگ با این مهاجرین بحث و گفتگو می کنند.

اداره کمشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان دیروز در گزارش خود از استقبال باشنده های ولایات خوست و پکتیکا از این بی جاشده ها ستایش کرد.

اما گفت که این اداره تلاش می کند که نخست به این پناهنده گان خیمه، آب آشامیدانی و سهولت های صحی فراهم کند.

باوشاک نماینده کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و مارک باو هماهنگ کنندهء کمک های بشری در افغانستان دیروز به ولایت خوست رفتند و از وضعیت این مهاجرین از نزدیک دیدن کردند.

از دو هفته به این سو، هزاران تن از مردمان وزیرستان شمالی رو به افغانستان آورده اند، شماری از موسسات سازمان ملل متحد برای آنها مواد غذایی و غیر غذایی فراهم کرده و هزاران تن کودکان را واکسین سرخکان و فلج اطفال نموده اند.

در این حال، یو ان ایچ سی آر می گوید، این اداره برای کمک بیشتر به مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایات خوست و پکتیکا خواهان کمک بین المللی شده است.

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان همچنان گفت که این اداره طی شش ماه آینده به کمک 20 میلیون دالر نیاز دارد تا با این مهاجرین در ولایت خوست و پکتیکا کمک ابتدایی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید  درخواست فعالان حقوق زنان از امریکا برای بازداشت سرپرست وزارت داخله طالبان
همرسانی کنید!