- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

مهاجرت سه ملیون باشنده افغان طی 6 سال گذشته

آریانانیوز: حدود سه ملیون باشنده افغان طی 6 سال گذشته کشور را ترک کرده اند…

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان با نشر اعلامیه در ویب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که از سال 2012 تا پایان سال 2018 عیسوی 2 ملیون و 291 هزار نفر کشور را ترک و به کشورهای مختلف مهاجرت کرده اند.

بر اساس این گزارش، 3 ملیون 529 هزار تن نیز از کشورهای مختلف خاصتاً ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته اند.

در بخش دیگر این گزارش همچنین آمده است که در بازه زمانی مذکور بیش 4 ملیون تن که به دلایل مختلف خانه های خود را ترک کرده بودند، دوباره به منازل خود بازگشته اند.